Joan Arnedo Moreno

Joan Arnedo Moreno

Joan Arnedo Moreno és director del Màster Universitari de Disseny i Programació de Videojocs a la Universitat Oberta de Catalunya, la primera universitat 100% en línia del món. Investigador del grup GAME, centrat en la recerca en aprenentatges, mitjans i entreteniment. Organitzador d’esdeveniments de difusió acadèmica en el camp dels videjocs i col·laborador amb diferents mitjans de comunicació. Però sobretot, col·leccionista de velles consoles i de tots els videojocs de la saga Zelda.

Opinions