Associació sense ànim de lucre per promoure el talent femení a les TIC

Tu també pots ser una Ada Lovelace

"La majoria a la universitat ens hem sentit soles enmig d'un entorn masculinitzat i que ens invita a no formar-ne part"

Young IT Girls som una associació sense ànim de lucre que busquem normalitzar la presència femenina en el món STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, en anglès) i potenciar les vocacions tecnològiques de les nenes a partir d'activitats relacionades amb la tecnologia en centres educatius. Un dels camins per aconseguir-ho és visibilitzar referents femenins TIC i convertir-nos en referents nosaltres al mateix temps. Donant a conèixer aquestes dones com a exemple es vol fer entendre que les noies també podem ser enginyeres, científiques i matemàtiques. Volem trencar amb els rols que ens fan creure que les dones no podem programar, formular algorismes o patentar invents revolucionaris; i així, animar més nenes a què es vinculin amb les STEM.

Cal dir que moltes de les sòcies de l'associació coneixien referents STEM abans de començar a estudiar temes relacionats amb aquestes temàtiques. Amb persona referent propera ens referim a pares, mares o altres familiars i persones molt properes que hagin pogut influir la tria dels estudis. Moltes altres sòcies, en canvi, no tenen aquests referents. És en aquest moment quan ens plantegem el següent: D'on prové la motivació d'una persona per formar-se en el món STEM? Com afecten les persones referents en aquesta decisió? Tenir referents STEM influeix en les dones a l'hora d'escollir estudiar un grau relacionat amb aquest àmbit? Influeixen en igual mesura a persones de
diferent gènere?

"Cada referent amb estudis STEM fa que la probabilitat d'estudiar una carrera STEM fa que augmenti un 18,79%"

En sorgir-nos tantes preguntes, i ser dones de mètode científic, decidim realitzar un estudi. Vam crear una enquesta dirigida a homes, dones i persones que no s'identifiquen amb qualsevol d'aquests dos gèneres, independentment de si han cursat estudis STEM o no per per explicar l'impacte del nombre de referents amb estudis superiors i el nombre de referents en disciplines STEM en la probabilitat de decantar-se per estudis de branques STEM. Naturalment, amb els resultats de l'enquesta només vam poder captar alguns dels factors que determinen la decisió de les persones en escollir uns estudis concrets. Altres factors importants són les preferències personals cap a una matèria en concret, les influències dels amics, les expectatives salarials, entre d'altres. Per tant, els models que proposem, on les variables explicatives són el nombre de referents amb estudis superiors i el nombre de referents STEM, són millorables.

Analitzant totes les respostes, vam observar que tant el nombre de referents amb estudis superiors de cada persona com el nombre de referents STEM tenen un efecte significatiu (ens referim a una significació estadística d'un 5%) sobre la probabilitat d'estudiar un grau STEM. Si considerem només les respostes de les dones i les persones no binàries, ambdues variables són estadísticament significatives. Ara veiem que per cada referent amb estudis superiors la probabilitat d'estudiar un grau STEM augmenta un 9,91%. Addicionalment, cada referent amb estudis STEM fa que aquesta probabilitat augmenti un 18,79%.

Queda patent que perquè les noies decideixin estudiar un grau STEM, tenir referents STEM té quasi el doble d'impacte que els referents hagin estudiat estudis superiors. Però si considerem només les respostes dels homes, l'única variable que és estadísticament significativa és el nombre de persones referents. Això indica que, pels homes, comptar amb referents amb estudis STEM no és, en general, un factor condicionant a l'hora d'escollir camp d'estudis. Aquesta conclusió podria ser explicada perquè els nois reben, des de molt joves, més estímuls per dedicar-se a la ciència o la tecnologia de diverses fonts de la societat i, en molts casos, és el que s'espera d'ells més enllà de casa seva

"Perquè les noies decideixin estudiar un grau STEM, tenir referents STEM té quasi el doble d'impacte que els referents hagin estudiat estudis superiors"

Amb les respostes de l'enquesta i els models calibrats, podem afirmar que com més referents amb estudis STEM té una dona o una persona no binària, més alta és la probabilitat que aquesta es decanti per estudis de les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Això vol dir que la nostra feina com associació a les Young IT Girls de donar visibilitat a dones en el camp de la tecnologia és clau per fomentar la paritat de gènere als graus d’aquestes disciplines. També hem pogut concloure que l'impacte dels estudis de les persones referents sobre la decisió de camp d'estudi dels homes és menor que en el cas de les dones i persones no binàries.

A partir d'aquest grup de treball, ens adonem que moltes de nosaltres ens hem unit a l'associació per tenir un espai en el qual poder sentir que no estem soles. És a dir, hem decidit formar part de l'associació perquè creiem necessari visibilitzar els referents TIC femenins, empoderar les nenes... però també hem decidit formar part de les Young IT Girls per nosaltres.

La majoria durant els anys d'universitat ens hem sentit soles. Soles enmig d'un entorn masculinitzat i que, sovint, ens invita a no formar-ne part. Ens sentim l'excepció de la classe. I si a aquest fet li sumes que quan arribes a casa ningú entén què sents perquè ningú ho ha viscut, a vegades, et sents també l'excepció a casa. Aleshores, quan se'ns dona a conèixer una associació amb tot d'excepcions, sentim que hem trobat el nostre espai. I és que no estem soles! No només hi ha una dona que ha estudiat enginyeria en tot el món, n'hi ha moltes. El que passa que som moltes menys en comparació al nombre d'homes que estudien enginyeria. No tenim veu!

"La majoria durant els anys d'universitat ens hem sentit soles enmig d'un entorn masculinitzat i que, sovint, ens invita a no formar-ne part"

Llavors decidim buscar a Google Imatges "estudiants d'enginyeria". Fem ús del gènere neutre per intentar "enganyar" el cercador i procurem no afegir pronoms, i tot i això, sorpresa: el 80% de les persones que apareixen són nois. Inconscientment, o també conscientment, aquestes fotografies llancen el missatge que nosaltres com a dones no pintem res al món TIC. Però i si a les imatges hi apareguessin dones STEM com Maria Wonenburger, Ada Lovelace, Susan Wojcicki, Margarita Salas, etc. O és més, i si a Google Imatges apareguessin les nostres cares, les cares de les Young IT Girls, quan busques "estudiants enginyeria"? Aleshores, què? El missatge que llança a aquella noia de 18 anys
que no sap què estudiar, però les mates li encanten, vol aprendre a programar, adora la tecnologia...és just el contrari! És un missatge de "tu també pots ser com elles. Tu també n’ets capaç, segueix endavant!".

Així doncs, i si totes aquelles "excepcions" que han d'anar ajuntant-se a poc a poc per trobar-se i deixar de sentir-se soles, no és sentissin mai soles? No sentissin que hi ha alguna cosa en elles que no encaixa perquè és massa diferent? Aleshores, què? La resposta és clara: les Young IT Girls tindríem menys feina a fer i potser l'associació comptaria amb altres objectius. Malauradament, aquesta no és la realitat.

En qualsevol cas, des de les Young IT Girls i l'equip de recerca, volem seguir reflexionant i estudiant a través d'enquestes altres aspectes socials del món de la tecnologia, les carreres STEM i les dones. És per això que ens volem dirigir a tu. A tu, jove que sents que ets l'excepció de casa teva i de l'escola, nosaltres et diem que no estàs sola. No ets una excepció. Tens el teu espai, i esperem poder arribar a ser les referents que no tens en el teu entorn proper.**

Consulta l'informe complet de l’estudi i el codi de l'anàlisi. Per contactar amb les Young It Girls: hello@youngitgirls.org.