Young IT Girls

Young IT Girls

Young IT Girls és una associació sense ànim de lucre que treballa perquè les noies obtinguin un coneixement de les seves oportunitats en l’àmbit TIC, així com enfortir la seva confiança i encoratjant-les a emprendre camins tecnològics. L’objectiu és incentivar el canvi de mentalitat per impulsar la igualtat de potencial i oportunitats de futur dels joves. En altres paraules, l’associació està plenament compromesa amb la igualtat de gènere.

Young IT Girls ha vertebrat un ecosistema d’innovació, emprenedoria i educació – escoles, universitats, col·legis professionals, centres de recerca i innovació, empreses tecnològiques i altres- per tal de cohesionar i acompanyar a l’estudiant en el seu creixement personal i professional tecnològic.

Opinions