Fundador i director de la consultora beshared.es

La comunicació humana transforma les empreses

"Aprofitant els canals digitals i aplicacions mòbils, la nostra comunicació ha crescut exponencialment"

L'ésser humà és l'únic animal que explica històries, que necessita compartir la seva vida per poder viure-la com a pròpia: comprenent-la. En aquest sentit, la comunicació sempre ha jugat un paper destacat en la història de la humanitat. Tant és així, que els nostres ancestres, en la seva lluita per la supervivència i en resposta als seus instints, es van veure obligats a transmetre als qui els envoltaven els seus sentiments, impressions, emocions, etc. Per a això es van valer de la mímica, dels crits i les exclamacions, la qual cosa va constituir un llenguatge biològic. Posteriorment, va aparèixer el llenguatge parlat i les manifestacions pictòriques com ara les pintures rupestres, els jeroglífics; podent així l'ésser humà, per primera vegada, expressar el seu pensament d'una manera gràfica.

No obstant això, la comunicació ha cobrat encara major rellevància en els últims anys. Les persones comuniquem de manera verbal o no verbal (majorment, no verbal) en tots els moments del dia, però aprofitant els canals digitals i aplicacions mòbils, la nostra comunicació ha crescut exponencialment.

"Aprofitant els canals digitals i aplicacions mòbils, la nostra comunicació ha crescut exponencialment"

El contacte virtual amb altres persones a través de les xarxes és una realitat quotidiana. Som éssers vivint una nova cultura digital. En aquest sentit, les empreses coneixedores d'aquesta tendència estan duent a terme una transformació digital, però sobretot cultural, el focus de la qual està posat en la comunicació humana: més transparent, honesta i autèntica. Una comunicació de tu a tu amb les persones de l'empresa, un canvi en la cultura corporativa, un acostament més gran a cadascun dels membres de l'equip, als qui estan dotant de recursos formatius, pràctics i tecnològics amb l'objectiu d'incrementar les habilitats comunicatives i digitals de tots els col·laboradors i col·laboradores de l'organització, generant així un major sentiment de pertinença cap a l'empresa.

Aquesta era de la digitalització és un bon moment per reprendre la comunicació més humana, aprofitant, això sí, les noves eines, i mantenint-nos ferms en la humanització de la digitalització, i no en la deshumanització provocada per una arriscada acceleració digital. Aquests nous canals han de servir-nos per continuar acostant a les persones, per connectar més fàcilment entre elles, per generar relacions sòlides i duradores, per conèixer millor la realitat de cada marca.

“Hem de mantenir-nos ferms en la humanització de la digitalització i no en la deshumanització provocada per una arriscada acceleració digital”

Sense cap mena de dubte, estem vivint una transformació en la comunicació. Fins fa uns anys, l'empresa era qui articulava els seus missatges comunicatius i transmetia als diferents mitjans la informació que considerava interessant per als seus públics. A poc a poc, va anar incorporant en aquestes comunicacions els seus directius i directives, convertint-los en portaveus dels missatges de l'empresa/institució.

Ara, en ple segle XXI, i en l'era digital, estem davant un nou progrés en la gestió de la comunicació d'una empresa perquè les marques busquen que les persones que formen part de l'organització siguin els qui comparteixin directament els missatges, de manera estratègica, a través dels seus canals digitals generant una comunicació més autèntica, espontània i empàtica. Ells i elles són avui la veu de la marca; la seva comunicació més humana. Perquè, actualment, estem sent testimonis d'un nou paradigma en el qual la comunicació corporativa d'una empresa parteix (principalment) de cada ésser humà de l'organització i no de l'organització en si, que és un ens no humà. Aquest gir estratègic busca generar un vincle major entre la marca i els seus diferents stakeholders.

No obstant això, abans d'iniciar aquest procés de transformació és primordial realitzar una radiografia dels coneixements, experiència i habilitats que tenen els principals protagonistes de les empreses sobre la nova comunicació. Una anàlisi que ens permeti extreure un diagnòstic que reculli el grau de consciència digital, en el qual es recol·lecti la informació relativa al nivell d'importància que suposa per als col·laboradors i col·laboradores d'una companyia, el ser conscients de la capacitat de comunicar a través de les plataformes en línia i el detectar els beneficis i avantatges que té aquest fet tant per a ells i elles a nivell professional, com per a la reputació de la seva empresa.

"Com més gran sigui la comunicació humana de l'empresa, major serà la seva transformació"

Els equips de RH/Persones i Comunicació de les empreses han de ser el motor d'aquesta transformació, i ells mateixos guiar la resta de l'organització en aquest camí cap a una comunicació més humana. Però en què es beneficia la companyia si activa aquesta transformació? Primerament, projectarà a nivell intern un missatge d'organització més transparent i compromesa; facilitarà la cohesió entre els diferents equips fent-los sentir protagonistes importants de l'activitat de la companyia; atraurà nou talent extern interessat a continuar desenvolupant la seva carrera professional en una marca de referència; transmetrà un missatge potent a clients, distribuïdors, competidors i altres públics d'interès en focalitzar la seva comunicació en les persones de l'empresa; s'alinearà amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible definits en l'Agenda 2030; incrementarà la seva reputació projectant el seu costat més humà; i es guanyarà la confiança d'aquells que cada dia l'observen des de dins… i també des de fora.

Per contra, una empresa que no assumeixi aquest canvi i decideixi seguir amb una comunicació tradicional estarà tancant les seves portes al futur, generant desconfiança entre les persones de l'equip; reduint els seus vincles amb els diferents públics i, en general, amb la societat; posant en evidència la seva reputació d'empresa transparent i oberta al creixement i desenvolupament dels seus equips; i, sobretot, tirant per la borda tot el construït en matèria de comunicació en els anys anteriors.

El món s'ha transformat amb aquesta pandèmia. La comunicació ha evolucionat cap a una humanització dels missatges. I la teva empresa, a què està esperant per a iniciar aquest procés…? Don’t communicate for you, give them the key of human.