CreadorsTV

CreadorsTV

CreadorsTV, també conegut com Creadors o Creadores, és una associació sense ànim de lucre que neix de la necessitat de visibilitzar, potenciar i normalitzar el contingut en català a la xarxa. L'associació, constituïda legalment el juliol de 2021, però en funcionament des del 2019, té la voluntat de donar suport a la creació del contingut en català i fomentar-ne el consum.

Creadors té presència en tot l'àmbit territorial de parla catalana i compta amb membres en les principals plataformes digitals com Twitch, Youtube o TikTok. En dos d’activitat, l’associació ja es pot atribuir alguns èxits per la normalització lingüística com la fita que Twitch permeti etiquetar les emissions en català, aconseguida també a Trovo ja en la fase beta.

Amb l’objectiu clar de continuar fomentant la creació de contingut en català, amb presència de tots els seus dialectes i variants, a través de la cohesió i el suport als creadors vol fer arribar al màxim de públic possible el contingut creat obertament per la comunitat, facilitant-ne la recerca i consum per part de l’espectador.

Opinions