IT Account Manager de Sopra Steria

Indústria 5.0: un pas més en la relació humà/màquina

"La Indústria 5.0 posa el focus en la col·laboració entre màquines i humans per a una producció més eficaç i sostenible"

Des de fa alguns anys, la Indústria 4.0 ha incorporat conceptes i tecnologies d'automatització, Internet of Things (IoT) o Smart Factories, en els entorns industrials. L'intercanvi d'informació gràcies a aquestes connexions entre màquines i dispositius i el seu aprofitament pels diferents sectors per a assumptes relacionats amb seguretat i fabricació és el que s'ha denominat Indústria 4.0 o quarta revolució industrial.

No obstant això, aquests avanços van fer sorgir nous debats sobre la possible pèrdua de llocs de treball dels operaris, que serien substituïts per robots o ordinadors. Res més lluny de la realitat, perquè amb el temps s'ha demostrat que la ràtio de creació d'ocupació gràcies a les noves tecnologies és positiva en un 12% en comparació als eliminats per la mateixa raó, segons el Fòrum Econòmic Mundial (WEF). La tecnologia serveix per construir un futur positiu per a tots. Tot i això, aquesta por a la màquina, al fet que la nostra creació es tornarà contra nosaltres i generi més desocupació que llocs de treball, és un dels mites econòmics més comuns, ja que torna a instaurar-se en l'imaginari col·lectiu cada vegada que sorgeix una innovació de gran importància profunda.

Segons l'informe The Future of Jobs 2020 del Fòrum Econòmic Mundial, l'any 2025 uns 85 milions d'ocupacions podrien ser desplaçades en ser substituït el treball de les persones per màquines. No obstant això, el mateix estudi també indica que poden sorgir 97 milions de nous rols que s'adaptin millor a les noves relacions que sorgiran entre els humans i els algorismes destinats a augmentar les seves capacitats. En resum, la creació d'ocupació superarà per molt a la seva destrucció.

La Indústria 5.0 posa el focus en la col·laboració entre màquines i humans per fomentar una producció més eficaç i sostenible

Ara, sense que moltes de les empreses més importants del sector hagin tingut temps ni tan sols d'implementar en els seus processos la revolució digital anomenada Indústria 4.0, alguns anys després de la creació d'aquest concepte ja es comença parlar d'un nou upgrade: la Indústria 5.0. Una vegada confirmats els avantatges de la implementació de les noves tecnologies, aquest concepte posa el focus en la col·laboració entre màquines i humans per fomentar una producció més eficaç i sostenible, accelerant també l'optimització dels processos.

En l'era d'Indústria 4.0, els humans fan ús del coneixement i intel·ligència de negoci generats per la tecnologia. En la Indústria 5.0 aquesta generació s'utilitza per potenciar la relació entre humans i màquines, posant les capacitats de la intel·ligència artificial al servei de les persones. Llavors, la por torna.

La Indústria 5.0 posa les capacitats de la intel·ligència artificial al servei de les persones

Entre els llocs de treball i novetats que ja incorpora la revolució digital 5.0, en el sector industrial destaquen els relacionats amb l'aplicació del big data i el business intelligence en els processos d'industrialització. Ja era possible, per exemple, connectar les diferents màquines i emmagatzemar les dades en un servidor, de manera que es formi una xarxa industrial que permeti realitzar una explotació més eficient dels mateixos i prendre millors decisions. També es poden mostrar panells de monitoratge i control, realitzar prediccions i fins i tot connectar les màquines al ERP. Ara tot aquest coneixement i dades serviran per alimentar sistemes cada vegada més potents d'intel·ligència artificial.

Lligat a l'anterior, és possible generar models BIM per tenir un digital twin i visualitzar els processos de la fàbrica en temps real. Així, es produeix una maqueta d'informació de les instal·lacions que inclou la geometria, les relacions espacials i la informació geogràfica, així com màquines, canonades, etc. El resultat és similar a una visita virtual a la fàbrica, que pot ser connectada també amb sistemes de realitat augmentada per a interactuar amb els espais, realitzar manteniment predictiu, etc. En aquest context, és destacable l'ajuda que poden suposar empreses dedicades a l'àmbit de la PLM (gestió del cicle de vida del producte, per les seves sigles en anglès) com CIMPA, filial de Sopra Steria i un dels majors actors europeus en serveis de PLM que ofereix als seus clients orientació i suport amb els seus projectes de transformació en els principals sectors industrials, com l'aeroespacial, defensa, automotriu, transport i energia.

Els cobots, o robots col·laboratius, augmenten la precisió i la productivitat amb processos més senzills i automatitzats

Però potser un dels aspectes més clarament vinculats a la Indústria 5.0 és l'ús de cobots (o robots col·laboratius). Gràcies a ells, els processos es duen a terme de manera més senzilla i automatitzada, la qual cosa permet augmentar la precisió i la productivitat. A diferència dels robots industrials tradicionals, els cobots estan dissenyats per interactuar directament amb altres treballadors en els entorns de fabricació i poden programar-se prèviament o en temps real, sense necessitat d'una excessiva qualificació. Solen fer ús d'una interfície senzilla, per la qual cosa, una vegada implementats en la línia de producció, qualsevol operari pot ensenyar-los nous procediments.

El terme 5.0 fa referència a la innovació en les maneres de relació amb la tecnologia, mostrant els avantatges d'aquesta a nivell humà. Les empreses que se sumin a aquesta revolució, no només milloraran la seva posició en el mercat en optimitzar els seus processos i agilitar els seus desenvolupaments, sinó que disposaran d'entorns en els quals visibilitzar i empoderar al talent amb el conseqüent impacte positiu en la seva imatge.