Director del programa de Talent Digital de la Mobile World Capital Barcelona

Reciclatge professional, obligació digital

"Els sectors que evolucionin amb la tecnologia ho faran de la mà dels seus treballadors"

L'aplicació de la tecnologia redefinirà sectors estratègics de l'economia catalana. De fet, ja estem observant molts casos on el talent digital es posa al servei de les organitzacions amb l'objectiu de simplificar processos, crear nous models de negoci o empoderar l'usuari per situar-lo al centre de totes les operacions. Aquest no és un fenomen exclusiu ni local, sinó que succeeix de manera simultània arreu del món.

Hi ha molts sectors que es troben immersos en un procés de redescobriment de la seva pròpia activitat a través de la tecnologia. La banca i les assegurances en són dos exemples. El sector financer s'està actualitzant a partir de la innovació i la tecnologia per donar pas a les anomenades fintech, companyies 100% digitals que canvien la manera d'entendre i oferir tant serveis com productes financers. Moltes entitats ja han incorporat la funcionalitat dels robo advisors, uns gestors d'inversió completament automatitzats enfocats a oferir una experiència personalitzada per a cada usuari. 'Lemonade' és un cas d'èxit internacional. La companyia nord-americana d'assegurances va aconseguir rebre, tramitar i abonar una reclamació d'un client en només tres segons, establint un rècord en el sector. Aquesta agilitat es basa en el perfeccionament d'un xatbot, un programa informàtic amb el qual l'usuari pot interactuar i que està operatiu les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any.

La tecnologia també està redefinint un sector com és el de la salut digital. La medicina evoluciona cap a un model més preventiu on el rol del metge canvia, ja que utilitza la tecnologia predictiva per a la diagnosi. A través de l'anàlisi de dades o l'impuls de la R+D es poden desenvolupar noves solucions que tinguin un impacte directe en el pacient i en la seva interacció amb els professionals mèdics. La teleassistència, enfocada a la monitorització preventiva de marcadors de salut del pacient a través de sensors i altres dispositius, n'és un bon exemple.

"La medicina evoluciona cap a un model més preventiu on el rol del metge canvia, ja que utilitza la tecnologia predictiva per a la diagnosi"

Un altre sector que es troba sotmès a canvis és el de l'automoció. Actualment ens dirigim cap a una mobilitat intermodal que s'adapta a les necessitats i demandes de cada usuari. En l'àmbit de l'automòbil s'accentuen tendències com les del cotxe connectat i autònom. Aquestes obren la porta a models de negoci com el de SEAT:CODE, que ha desenvolupat una plataforma de gestió d'infraestructures a través de les dades captades pels sensors dels seus vehicles. També creix la producció de cotxes elèctrics, els quals necessiten menys peces que els de combustió per al motor i el sistema de tracció, sense obviar els models de negoci basats en el sharing. Això, a més, ve acompanyat de la fabricació connectada, també anomenada indústria 4.0, que permet anticipar-se als problemes, predir resultats amb major precisió i crear productes més competitius. En la cadena de valor de l'automòbil, la fabricació i la venda són dos punts que aniran perdent pes en favor de la monetització de models de negoci basats en vehicles connectats i compartits.

“Les empreses necessiten anticipar la nova configuració de competències promovent el ‘reskilling’ i conservant el ‘know-how’”

Tot i que hi ha altres indústries estratègiques que ja estan molt digitalitzades i notaran menys aquest canvi o l'aprofitaran per seguir avançant en la personalització de productes o continguts, els sectors que evolucionin amb la tecnologia ho faran de la mà dels seus treballadors. En aquest nou escenari es requereixen noves competències. I la majoria són digitals. Els professionals s'hauran de transformar de manera radical per seguir aportant valor. Això suposa un repte a escala de gestió. Existeix la necessitat, com a sistema, de què les empreses anticipin aquesta nova configuració de competències promovent el reskilling dels seus treballadors. D'aquesta manera conserven el know-how dins de l'organització i contribueixen a la fidelització del personal.