Advocat i membre de l'ICAB

La propietat intel·lectual en temps de DALL-E (II)

"L'emmagatzematge dels trets de persones a les bases de dades utilitzades en IA podria vulnerar la protecció de dades"

Llegeix la primera part d’aquest article sobre la propietat intel·lectual en l’ús d’eines basades en intel·ligència artificial com DALL-E escrita per l’advocat Pablo Gallego.

Què passa amb les versions d'altres obres?

Fins i tot si acceptem que la creació d'imatges completament originals no suposa una vulneració dels drets d'autor, un dels usos més cridaners que hem vist els darrers dies ha estat l’ús d’intel·ligències artificials per crear versions d'obres famoses o adaptar imatges a l'estil d'altres artistes. Què passa en aquests casos?

Començant pel final, i encara que molts artistes el puguin considerar immoral, la veritat és que, des d'un punt de vista legal, l'estil artístic no gaudeix de protecció sota la llei de propietat intel·lectual. Com se sol dir, no es protegeixen les idees, sinó només l’expressió concreta d'aquestes idees. Per això, independentment del seu valor artístic, fer una obra imitant l'estil d'un altre artista no vulnera, a priori, els drets d'autor.

Una altra qüestió són aquells casos en què la intel·ligència artificial s'empra expressament per crear una versió de l'obra ja existent, la qual cosa és cada cop més comuna, a mesura que aquestes eines d'intel·ligència artificial s'incorporen a tota classe de programes d'edició d’imatge. En aquest cas, i igual que succeeix amb les imatges creades exclusivament per humans, la creació d'obres derivades sí que podria suposar una vulneració de la propietat intel·lectual de l'autor de l'obra original, llevat que aquesta obra original no tingui drets, es trobi al domini públic (per exemple, a Espanya, per haver transcorregut més de setanta anys des de la mort de l'autor), o s'hagi publicat sota una llicència que permeti la seva lliure transformació (com alguna de les llicències Creative Commons abans comentades), i sempre que la transformació es realitzi respectant els termes de la llicència esmentada (per exemple, citant adequadament la font original).

Versió ampliada de ‘La noia de la perla’ de Johannes Vermeer, creada amb DALL-E per August Kamp. Font: OpenAI

També hi ha diverses excepcions, previstes per la llei, que permeten la creació d'obres derivades sense que això suposi una vulneració dels drets d'autor de l'original, com són la creació de caricatures i paròdies o la creació de mems (que la nostra Llei de Propietat Intel·lectual anomena pastiches). No obstant això, els límits entre una paròdia i una obra derivada no permesa no sempre són clars, per la qual cosa res impedeix que l'assumpte acabi als tribunals.

Deepfakes i marques registrades

Si bé resulta impossible analitzar totes les ramificacions jurídiques de la IA, el cert és que els problemes legals a què s'enfronten els continguts generats per aquests programes no es limiten al camp de la propietat intel·lectual, sinó que també hi incideixen en altres àmbits, com el de la propietat industrial, la protecció a l'honor i la protecció de dades.

“LA IA no afecta només la propietat intel·lectual, també incideix en la propietat industrial, la protecció a l'honor i la protecció de dades”

Per exemple, pel que fa a la propietat industrial, és possible que imatges relativament originals que no suposarien un problema des del punt de vista de la propietat intel·lectual, vulnerin altres drets de tercers, per exemple incorporant marques protegides o altres signes distintius.

Campanya publicitària de Heinz emprant la IA DALL-E. Font: La Criatura Creativa

De la mateixa manera, les obres que incorporen la imatge de persones reals poden estar infringint els seus drets, en particular, el dret a la pròpia imatge o, segons el contingut de la imatge, el dret a l'honor.

Font: Reddit

Per la seva banda, l'emmagatzematge dels trets d'aquestes persones a les bases de dades utilitzades per entrenar la IA podria vulnerar la normativa de protecció de dades, ja que l'aparença és una dada personal protegida. Per això, encara que alguns d'aquests programes han optat per no implementar cap tipus de filtre, altres com DALL-E han bloquejat la generació d'imatges amb el rostre de famosos, així com altres tipus de categories d'imatges potencialment ofensives (com pornografia, violència explícita, etc.) per evitar possibles responsabilitats.

"L'emmagatzematge dels trets d'aquestes persones a les bases de dades utilitzades per entrenar la IA podria vulnerar la normativa de protecció de dades"

No obstant això, cap d'aquestes eines no pot garantir avui dia que les obres generades siguin completament segures per a la seva explotació econòmica o distribució pública. Per això, sempre es recomana la màxima prudència, així com un assessorament legal especialitzat, abans d'implementar una d'aquestes intel·ligències artificials en els nostres projectes.