Enginyer fundador de Collate

Com triomfar amb el programari lliure

"Posicionar usuaris i comunitat al centre per beneficiar-se de la diversitat són clau en la filosofia 'open source'"

Només a GitHub, una de les plataformes que acullen programari lliure, hi ha milions de projectes accessibles per tothom. El paper que juga el codi obert o open source és cada cop més significatiu: tot projecte es basa, en major o menor mesura, en codi que algú ja ha escrit. Una de les peculiaritats que té és que qualsevol persona pot contribuir al projecte a diversos nivells, sigui participant amb preguntes o debats, siguit comentant les seves impressions, o formant part activament en el desenvolupament. Com podem explotar aquest tret per crear un projecte d'èxit? Quins beneficis té crear una empresa al darrere d'un producte open source? Com podem potenciar la participació i arribar a un resultat més enllà de les nostres capacitats de forma escalable?

Tot intercanvi d'informació entre usuari i creador és de gran valor per als dos grups involucrats:

  • L'usuari pot gaudir d'un canal de comunicació directa amb els mantenidors del projecte. Així doncs, pot rebre consells de primera mà i extreure tant valor de la solució com sigui possible de forma gratuïta.
  • Els creadors poden entendre l'ús que es dona a l'eina, quines són les dificultats més habituals o quines característiques poden mancar-hi.

Si en aquest context sumem el punt de vista d'una empresa creada al voltant d'un projecte de codi obert,trobem una situació ideal on els desenvolupadors que impulsen el programari poden aprendre contínuament per oferir el màxim valor al nombre més gran d'usuaris possible.

“En l’’open source’, l’usuari pot gaudir d'un canal de comunicació directa amb els mantenidors del projecte; i els creadors poden entendre l’ús que es dona a l’eina”

En un entorn en què es creen noves start-ups tan de pressa com d'altres entren en fallida, el programari lliure permet agilitzar el camí fins a la compatibilitat del producte amb el mercat (o Product Market Fit), i evolucionar a través d'un model que neix situant l'usuari al centre.

A OpenMetadata creiem que hi ha tres pilars que cal millorar de forma continuada: l'experiència d'usuari (o UX), i més específicament per a programari lliure; l'experiència de comunitat; i l'experiència de desenvolupament o contribució. En aquest punt, volem assegurar-nos que tota interacció de l'usuari amb el producte sigui tan plaent com sigui possible. Cal optimitzar aspectes com ara la usabilitat, el valor que s'ofereix o l'accessibilitat al contingut, entre d'altres.

Avui en dia, l’UX s'ha convertit en un requisit per a qualsevol solució que vulgui ser atractiva al mercat. Tot i això, quan parlem d'open source, hi ha dues altres experiències que cal tenir en compte més enllà del producte.

"El programari lliure permet agilitzar el camí fins a la compatibilitat del producte amb el mercat i evolucionar a través d'un model que neix situant l'usuari al centre"

Podem definir com a comunitat un conjunt de persones que s'agrupen al voltant d'un interès compartit. En aquest cas, un projecte de codi obert. Aquesta experiència es basa a catalitzar la comunicació oferint els canals necessaris per a obtenir un espai segur i inclusiu. Normalment, són els creadors i mantenidors del projecte qui proporcionen plataformes i mediació perquè tot usuari pugui compartir preguntes i impressions. Cal assegurar-se, doncs, que tota opinió és escoltada i que la comunitat se senti part de l'evolució del producte.

Un punt clau que cal tenir en compte és l'escalabilitat. Com a creadors d'un projecte obert, com podem atendre a tots els nostres usuaris quan aquest nombre creix molt més ràpid que els desenvolupadors de l'equip? L'objectiu és crear una comunitat autosuficient on els usuaris es puguin ajudar entre ells i se sentin capaços de col·laborar en el projecte amb la mínima intervenció possible de l'equip intern. Això ens duu al següent punt: l’experiència de desenvolupament o contribució.

Entendre el codi escrit per altres persones no és tasca fàcil. Les decisions que s'han pres sobre com dissenyar el projecte o poder seguir la lògica interna poden ser barreres d'entrada per a nous contribuïdors. Si hem estat capaços de crear una comunitat sana, podem ajudar a nous desenvolupadors a entrar al projecte. Tot i això, una estratègia més sostenible és crear i mantenir documentació actualitzada sobre els diferents aspectes del programari.

Com més transparents siguem en les decisions que es prenen i en com funciona l'eina, més fàcilment podrem convertir el coneixement i experiència de la comunitat en elements tangibles a la solució.

"Posicionar els usuaris i la comunitat al centre per beneficiar-se de la diversitat són clau en la filosofia 'open source'"

Cap d'aquests punts és senzill, i no hi ha una regla d'or a seguir, ja que cada projecte atrau un grup específic d'usuaris a la comunitat amb coneixements, necessitats i aspiracions que poden no ser compartides per altres col·lectius. És imperatiu estar disposat a aprendre contínuament i tenir clar per a qui estem construint la nostra solució.

Els nostres valors han d'incloure posicionar els usuaris i la comunitat al centre perquè el projecte pugui evolucionar i beneficiar-se de la riquesa en diversitat gràcies a la filosofia open source.