Directora de Sector Públic i Sanitat de Sopra Steria a Catalunya

‘eHealth’: nous paradigmes de salut digital

"La covid-19 ha posat de manifest que la digitalització és un element que afecta la salut dels ciutadans"

Les noves tecnologies no estan ajudant únicament als metges i cuidadors, sinó també als pacients donant-los la capacitat de gestionar la seva pròpia salut. A més, permeten millorar determinades teràpies o la formació dels professionals a causa de l'evolució de les eines de realitat virtual i, en aquesta època de pandèmia, s'ha aconseguit estendre de forma gairebé generalitzada la teleassistència i la telemedicina. Com veiem, hi ha hagut grans avanços en els últims anys, però aviat veurem molts més gràcies a l'augment de la capacitat d'emmagatzematge i a les millores en el poder de processament de dades.

Prenguem l'exemple de la digitalització de la informació sanitària. Som una de les regions d'Europa amb un sistema de salut més sòlid i dels més digitalitzats. No obstant això, és fonamental continuar treballant perquè els sistemes es comuniquin també a nivell nacional i, fins i tot, europeu. D'aquesta manera, no sols aconseguirem una millor assistència, sinó que podrem alimentar el desenvolupament de molts projectes de recerca. Actualment hi ha informació tant en els sistemes públics (hospitals, centres d'Atenció Primària i centres sociosanitaris dirigits a pacients geriàtrics, entre altres), com en privats (mútues d'accidents, empreses, etc.), per la qual cosa cada persona pot tenir diversos historials. Per tant, les pròximes etapes haurien de promoure una major interoperabilitat perquè les eines d'intel·ligència artificial puguin processar la creixent quantitat de dades.

"Les pròximes etapes haurien de promoure una major interoperabilitat perquè les eines d'intel·ligència artificial puguin processar la creixent quantitat de dades"

Així mateix, encara hi ha marge de millora en l'experiència d'usuari de les aplicacions utilitzades pels treballadors sanitaris. Necessitem aconseguir que els nostres professionals dediquin el seu temps a examinar i a atendre el pacient i que la introducció de dades en els sistemes sigui el més intuïtiva i automàtica possible. De la mateixa manera, hem d'augmentar l'ús de tècniques i eines d'intel·ligència artificial per a donar suport al diagnòstic de malalties i millorar l'automatització de processos dins del propi sistema.

Com digitalitzar el sistema sanitari

En el cas de la digitalització de la sanitat, aquesta suposa un major desenvolupament tecnològic i conceptual de les històries clíniques actuals, la unificació de les dades dels pacients i la integració dels sistemes sanitaris en tots els llocs en els quals hi hagi un historial clínic. De la mateixa manera, implica una evolució de les solucions existents per aconseguir la creació d'un historial electrònic de salut longitudinal, centrat en la persona, únic i comú per a tot el sistema sanitari.

Amb aquest objectiu, no només és necessari gestionar els diferents projectes que es duran a terme, sinó també la definició dels processos de govern i la creació de nous models tecnològics (utilitzant les últimes tècniques i incloent intel·ligència artificial i big data per a la predicció); l'assegurament de la qualitat; l'alineació de sistemes, procediments i nomenclatures; la definició de metodologies de treball; el manteniment i difusió d'estàndards en els àmbits d'arquitectura de Salut; i la definició dels requisits tècnics i d'usabilitat.

“La digitalització de la sanitat demana la creació d'un historial electrònic de salut longitudinal, centrat en la persona, únic i comú per a tot el sistema sanitari”

El fet de compartir més dades i de més qualitat farà possible consultar i analitzar grans volums d'informació i comparar factors de risc i diferents pràctiques, la qual cosa contribuirà a fer més eficient encara l'atenció i el tractament dels pacients, el treball dels professionals i els gestors sanitaris i la presa de decisions.

La pandèmia de la covid-19 ha posat de manifest que la digitalització és un element central que afecta, no sols a les maneres de consum i l'economia, sinó també, i sobretot, a la salut dels ciutadans. A mesura que milloren les tècniques d'emmagatzematge i processament de dades i s'afinen les tècniques de predicció, veurem com la sanitat serà considerada encara més com un element estratègic per a garantir un creixement econòmic sostenible.