'Innovation Events Manager' de l'Oficina de Valorització de l'IRTA

Rares avis: científics que emprenen

"Es reclamen noves empreses científicotecnològiques, però en el nostre ecosistema és tremendament complex"

Has tingut l’oportunitat de conèixer emprenedors científics? Si has col·laborat amb elles o ells, ja saps que són persones apassionades pels seus respectius àmbits de coneixement, ments brillants. Però aquests experts sobradament reconeguts en els seus respectius àmbits de recerca, tal com jo els veig, també tenen la virtut de saber llegir les oportunitats que la vida els regala. I, amb un ànim excepcional, a més a més, treballen per posar en valor les seves solucions i, en el millor dels casos, generar ingressos.

Recentment, he tingut la sort de participar en la identificació i capacitació de “genis” com els descrits des del programa OnCampus de The Collider, l’àrea d’innovació de la fundació Mobile World Capital Barcelona. Ha estat un luxe conèixer una seixantena de científics d’aquest país nostre que usen el seu intel·lecte per testar tecnologies i hipòtesis de negoci en els àmbits d’e-health, energy i agrofood. Amb el capital relacional que concentren, així com el que els hem facilitat les persones organitzadores, instructores i mentores del programa, han testejat les seves solucions tecnològiques al mercat.

En els Demo Days finals de l’OnCampus, els jurats i observadors vam poder apreciar tot tipus de tecnologies que pretenien aportar millores socials rellevants a vegades, madures; i altres, revolucionàries. Però per damunt de tot, en aquelles sessions de presentació de projectes de transferència, em va generar un enorme interès copsar que els portaveus dels diversos projectes semblaven encaixar en un perfil comú. Els trets descriptius d’aquests científics emprenedors podrien ser els quatre següents:

  • Transformen el coneixement científic en solucions tecnològiques
  • Afronten desafiaments tècnics i de mercat d’acord amb mètodes d’assaig i error
  • Creen, mantenen i renoven dinàmicament les seves hipòtesis fins a obtenir els resultats desitjats
  • Travessen cicles d'acceptació llargs amb un esperit infatigable i pacient.
"Es reclama que es creïn noves empreses de base científica-tecnològica, però en el nostre ecosistema, és tremendament complex"

Es diu que avui, més que mai, la societat hauria d’apostar per un model de desenvolupament econòmic i social sustentat en el coneixement, la innovació i la transferència de coneixement. Es reclama que la ciència s'apliqui i que es creïn noves empreses de base científica-tecnològica, però cal reconèixer que, en el nostre ecosistema, aquesta tasca és tremendament complexa. Per a una persona investigadora, abordar un projecte emprenedor comporta complicar-se la vida d'una manera extraordinària i assumir costos personals importants. Lamentablement, les institucions implicades no sempre poden oferir el reconeixement ni el suport tècnic, legal i econòmic que requereixen aquests extraordinaris científics embarcats en el repte d'emprendre projectes empresarials.

Tot i així, la spin-off universitària és un instrument essencial per assolir indicadors d’impacte de la ciència al mercat, i és important reconèixer la tasca dels tècnics de les oficines de valorització i transferència de les universitats catalanes. La Llei d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques dificulta que els investigadors universitaris participin als òrgans de direcció d'una spin-off i els limita les aportacions de capital, mentre que la Llei de Contractes de les Administracions Públiques limita la dels docents. Però en aquest context, les OTRIS fan el possible per facilitar que, un cop provada la viabilitat d'un producte o servei, es registri la patent. Ofereixen formació per elaborar plans de negoci i llançar-se a la cerca de finançament. I sovint fins i tot afavoreixen que les iniciatives s’implantin en parcs científic-tecnològics per crear i incubar les noves empreses.

"Cal aplaudir totes les iniciatives impulsades des de la pròpia comunitat científica que defensen l'inqüestionable benefici social que té aplicar la ciència"

Al nostre entorn barrejar la ciència i els negocis encara genera reticències. Precisament perquè ser un emprenedor científic comporta preparar-se per a carreres llargues i no gens fàcils, cal aplaudir totes les iniciatives impulsades des de la pròpia comunitat científica que defensen l'inqüestionable benefici social que té aplicar la ciència.