'Innovation Events Manager' de l'Oficina de Valorització de l'IRTA

Una mirada al tèxtil més futurista

"Les innovacions disruptives més interessants en el tèxtil intel·ligent es deuen a la convergència tecnològica"

La indústria tèxtil proporciona ocupació a centenars de milions de persones a tot el món, vestint éssers vius, objectes i espais des de fa segles. Però sens dubte està sotmesa, més que mai, a una evolució intensa. La integració entre les enginyeries tèxtils i disciplines com l'electrònica i les telecomunicacions ha aportat al mercat solucions graduals, però també disruptives, i cada vegada més atractives, ràpides i accessibles.

Sabeu que els tèxtils intel·ligents es produeixen utilitzant fibres intel·ligents, afegint materials i recobriments a fibres normals, o bé mitjançant la integració de dispositius especials? Sigui com sigui, tots ells tenen un mateix tret característic: alteren les seves propietats en resposta a estímuls del medi; o bé provocats: temperatura, pH, llum, estímuls elèctrics i magnètics, productes químics, ions, etcètera.

Alguns tèxtils no només detecten, sinó que també reaccionen a aquests estímuls mecànics, físics o químics, entre altres. En la seva versió més evolucionada, els tèxtils ultra intel·ligents, a més a més, s'adapten: els cròmics o camaleònics canvien de color segons les condicions, els tèxtils amb memòria de forma són capaços d'autodeformar-se, els termoreguladors poden emmagatzemar calor o absorbir el vapor, els tèxtils amb microcàpsules desprenen porcions mínimes de principis actius.... Les modalitats són diverses i ben interessants.

"Els sectors de l'esport, el benestar i la salut seguiran essent motors d'innovació en el tèxtil intel·ligent"

La revista Popular Science recull algunes de les curioses aplicacions del tèxtil més futurista, com ara llana sensible al tacte, teixits sensibles a la calor corporal, teixits que absorbeixen o dispensen líquids, teixits que s'autoreparen, teixits amb material conductiu, catifes i circuits teixits, roba protectora amb camuflatge electrònic, roba amb il·luminació LED integrada, teixits que aprenen o roba amb indicadors i pantalles.

Els sectors de l'esport i el benestar, així com el de la salut, probablement seguiran essent un dels principals motors d'innovació en aquest terreny. Els productes d'aquesta categoria guanyen funcionalitat i valor integrant sensors (de moviment, humitat o temperatura); acceleròmetres; sistemes de calefacció i refrigeració; sistemes d'alerta, bloqueig o advertència; control d'olors; repel·lents d'aigua; canvis de color, i un llarg etcètera. El creixement disruptiu en els camps de la informàtica, l'electrònica flexible, i les xarxes de baixa potència i l'IoT, així com la progressiva accessibilitat d'aquestes tecnologies, expliquen que els dispositius wearables que es poden portar còmodament al cos, gradualment siguin tendència.

Però totes aquestes innovacions difícilment es produirien sense una convivència cada vegada més fluida entre especialistes: enginyers (tèxtils, industrials, electrònics, informàtics, de telecomunicacions i de disseny de producte), químics, físics, científics de materials, biòlegs, professionals de la salut i especialistes en màrqueting. Les innovacions disruptives més interessants en aquest àmbit sovint es deuen a la convergència tecnològica, així com a la involucració dels usuaris finals en les fases de disseny.

"Les innovacions disruptives més interessants en el tèxtil intel·ligent es deuen a la convergència tecnològica, així com a la involucració dels usuaris finals en les fases de disseny"

Així i tot, en comparació amb els tèxtils convencionals, bona part dels tèxtils intel·ligents tenen encara una producció massa costosa per adreçar-se a un consumidor mitjà. Si bé fins ara la majoria de les iniciatives de recerca i innovació se centren a resoldre problemes tècnics, el futur del sector tèxtil depèn de la integració de la perspectiva de les persones consumidores. O, dit d'altra manera, en aspectes com ara la utilitat, l'accessibilitat, la seguretat i la responsabilitat mediambiental i ètica dels productes tèxtils.

Per a més informació, podeu consultar l'Informe de Vigilància Tecnològica sobre Teixits Intel·ligents elaborat pel Parc de Recerca UAB i la UAB.