'Innovation Events Manager' de l'Oficina de Valorització de l'IRTA

Explotar dades des del sector públic? Sis desafiaments

"La revolució de les dades encara no ha arribat de ple al sector públic tot i ser en el camí d'optimitzar-ne el valor"

La informació és, indiscutiblement, un bé d'interès comú. Les administracions públiques són un dels actors que disposen de més quantitat de dades i progressivament s'adonen del seu valor estratègic. Des dels nivells local, regional i internacional, els gestors públics batallen per trobar solucions que permetin gestionar adequadament i de forma sostenible les dades al seu abast, transformant-les en actius reals per a la ciutadania.

Les tecnologies de sensòria i computació ofereixen oportunitats de millora en tota la cadena de valor de la prestació de serveis públics, abastant des dels processos front-office d'atenció al ciutadà, la coordinació amb altres administracions, interfícies, o els sistemes i dades. Però gràcies a les noves tecnologies i al big data, avui també és possible generar, recollir i explotar grans volums d'informació, contribuint a diagnosticar vells problemes i a guiar la presa de decisió sobre diverses qüestions.

"Gràcies a les noves tecnologies i al 'big data' és possible generar, recollir i explotar grans volums d'informació per diagnosticar problemes i guiar la presa de decisió"

En el sector públic, això succeeix en polítiques d'àmbits diversos, com ara la mobilitat, l'energia o la salut. Les circumstàncies de la pandèmia del darrer any ens han ajudat particularment a entendre la importància d'aportar i obtenir dades de salut de qualitat. Per no parlar de les suspicàcies que tots hem tingut sobre la correcta integració de resultats de PCRs, ingressos i altres indicadors, entre els diversos àmbits territorials.

Efectivament, els exercicis d'integració de dades semblen no estar exempts de desafiaments tècnics. En la majoria dels casos, manegar grans dades comporta disposar de nous sistemes de processament i d'anàlisi, actualitzacions d'emmagatzematge o noves exigències infraestructurals. Com que la informació pública sovint procedeix de fonts diverses, de bases de dades relacionals complexes, de múltiples sensors o, fins i tot, de la interacció en línia generada pels propis ciutadans, és imprescindible llicenciar eines especialitzades d'agregació i harmonització de dades. A més a més, alhora que augmenta el volum de dades, creix la preocupació per la seva qualitat i veracitat, i les administracions han de dotar-se de recursos afegits de ciberseguretat.

"Alhora que augmenta el volum de dades, creix la preocupació per la seva qualitat i veracitat, i les administracions han de dotar-se de recursos afegits de ciberseguretat"

Ja hem apuntat que, per explotar dades des del sector públic, és important tenir una estratègia clara sobre quines dades valorar, així com disposar de recursos tecnològics adequats. Als anteriors podríem afegir un tercer desafiament: l'econòmic. Aquests projectes d'innovació pública necessàriament comporten unes inversions que, en l'actual moment d'especial dificultat, poden jutjar-se com a rellevants i prescindibles. Tot això en contextos administratius que, com sabem, estan necessàriament subjectes a escrutinis minuciosos i a justificacions econòmiques rigoroses.

El quart repte apunta a la certesa que, per gestionar nous recursos d'informació de forma sistemàtica i intel·ligent, també es requereix seguretat legal i jurídica. Però en el sector públic aquesta exigència pot girar-se dramàticament en contra i esdevenir un motiu per aturar projectes. I és que, en aquesta matèria, potser el desafiament més important és el de la cultura organitzacional del sector públic, estretament relacionada amb els topalls normatius i amb les dificultats de gestió del canvi. Quan cal definir nous protocols participats per diverses àrees tècniques, que han de ser necessàriament validats per diferents nivells polítics, les coses es poden posar realment difícils.

A més, per superar aquest repte cultural i organitzatiu, resultarà clau, sobretot, el tarannà de les persones que participin en els projectes d'innovació. La qualitat dels lideratges és important. I, tal com apunta el sisè i darrer desafiament, també ho és la capacitació dels treballadors públics en el maneig de dades.

"Tot i que encara són en el camí d'optimitzar-ne el valor, les administracions cada vegada fan més esforços en digitalització i explotació"

Així doncs, la revolució de les dades encara no ha arribat de ple al sector públic. Tot i que encara són en el camí d'optimitzar-ne el valor, les administracions cada vegada fan més esforços en digitalització i explotació. Això és així perquè els beneficis que poden obtenir d'aquests esforços són diversos: més eficiència, més transparència, millor rendició de comptes, més visibilitat i corbes d'aprenentatge permanent. Fet i fet, aquesta és una via clara per donar resposta a les creixents expectatives de millora dels serveis públics de la ciutadania.