La presència de dones al sector TIC s’estanca al 30%

L’ocupació femenina en l’àmbit tecnològic cau 2,5 punts respecte a 2020 i representa un 2,6% de les treballadores en actiu a Catalunya

Redacció

Només un 25% de les directores d'R+D d'empreses catalanes són dones
Només un 25% de les directores d'R+D d'empreses catalanes són dones | Christina @ wocintechchat.com (Unsplash)

La bretxa digital de gènere persisteix a Catalunya. Això és el que conclou l’informe Les Dones a Catalunya 2022 elaborat per l’Institut Català de les dones, segons el qual només un 30,3% dels treballadors del sector TIC al Principat eren dones el 2021. Aquesta xifra suposa un decreixement de 2,5 punts percentuals respecte al 2020, quan eren el 32,8%, i també és inferior a la registrada el 2019 (30,9%). A escala general, les professionals tecnològiques representen el 2,6% del total de dones ocupades, 0,1 punts menys que el 2020, però superior a la resta de la sèrie històrica.

La bretxa es veu reflectida en les posicions de poder dins les empreses catalanes. Només un 25% de les directores d’R+D de companyies del Principat són dones, mentre que les directores de processos de dades representen només el 20%. Encara menor és la presència femenina en càrrecs com la direcció d’informàtica (18%), la direcció d’operacions (18%), la direcció general (15%) o la direcció tècnica (12%).

Aquest desequilibri també destaca en l’àmbit educatiu. A la universitat, els graus d’enginyeria i arquitectura són els menys escollits per les dones, només per un 7,7% del total d’estudiants, mentre que en el cas dels homes representa el 27,5% dels alumnes. Aquesta dada, corresponent al curs 2020-2021, és lleugerament superior respecte als darrers anys, però es troba lluny del 9,2% registrat durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016. La situació és similar a la formació professional: només un 3,6% de les estudiants de graus relacionats amb l’Electricitat i l’Electrònica són dones, que també representen un 4% en la Fabricació mecànica. La xifra puja a l’11,1% en Informàtica i comunicacions i és més elevada en àmbits com Imatge i so (30,2%), Comerç i màrqueting (45%), Arts gràfiques (45,7%) i, especialment, Sanitat (78%).

Si bé la bretxa és destacada en l’àmbit professional, no ho és tant quant a l’ús quotidià de les noves tecnologies. L’ús de telèfons mòbils i d’internet mostra percentatges pràcticament idèntics entre homes i dones, mentre que les compres en línia són lleugerament més habituals en els homes (61%) que en les dones (58,4%). Des del punt de vista de les activitats culturals amb un aproximament a la tecnologia, la televisió i els continguts audiovisuals són gairebé omnipresents en els dos gèneres (96,7% de dones i 99,5% d’homes), mentre que hi ha una mica més de diferència en el cas de l’ús lúdic d’internet (85,5% contra 89,9%) i a l’hora de jugar videojocs (41,7% contra 52,9%).