Teletreballes per a start-ups? Aquests són els llenguatges de programació més demandats

El portal Remote Hunt recull els coneixements informàtics més buscats per les empreses emergents de 133 països diferents

Categories:

Redacció

React i Node són els entorns de treball més populars entre les start-ups de Remote Hunt
React i Node són els entorns de treball més populars entre les start-ups de Remote Hunt | Lukas (Pexels)

El treball remot s’ha consolidat com una condició gairebé indispensable dins del sector informàtic, i és que nou de cada 10 professionals prefereix teletreballar totalment o parcial en la seva jornada laboral. Una de les companyies que ha apostat per facilitar aquesta variant és Remote Hunt, un portal que posa en contacte desenvolupadors informàtics amb més de 500 start-ups de 133 països diferents. Aquesta tasca els ha permès recopilar dades sobre les preferències de les empreses a l’hora de cercar nous empleats, especialment pel que fa a coneixements específics i domini d’eines.

En aquest sentit, el llenguatge de programació més demandat pels clients de Remote Hunt és JavaScript, amb un 65% de les empreses. La popularitat d’aquest llenguatge és universal, com ja testimoniava el darrer informe The State of the Developer Nation de SlashData. El segueix de molt a prop la variant TypeScript, amb un 60%, i més lluny es troba Ruby, amb un 25% de les empreses, tot i que els seus especialistes són un dels professionals més cercats dins del sector, d’acord amb un informe de Hired. A l’altre costat de la balança, destaca la poca preponderància de Python, considerat el llenguatge de programació més popular per l’Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics (IEEE), que ocupa la cinquena posició amb un 16% de demanda.

Imatge: Remote Hunt

Pel que fa als entorns de treball (frameworks), React és l’opció clarament preferida per les start-ups de Remote Hunt, ja que és requerit per un 62% del total. La segona opció més demandada és Node, un entorn de treball que suporta JavaScript, C i C++ i que és buscada pel 31% de les companyies. Finalment, la tercera posició l’ocupa Rails, el framework de Ruby, que és cercat pel 20% de les empreses.

Com és el teletreball per a ‘start-ups’?

Davant de tota aquesta informació cal tenir en compte que les dades es basen en la demanda de mig miler de start-ups d’arreu del món, la qual cosa deixa fora de l’equació grans multinacionals i empreses que no tinguin presència al portal. En aquest sentit, s’ha de recalcar el matís geogràfic, atès que el 51% de les empreses tenen la seva seu als Estats Units, amb San Francisco i Nova York com a ciutats més populars, seguides per Londres, Berlín i Chicago. El 80% d’aquestes companyies es dediquen al Software as a Service (SaaS), mentre que el 20% restant són consultores. Així mateix, fins al 77% de les corporacions té menys de 50 empleats, i només un 3% supera els 200 treballadors.

Aquesta distribució geogràfica provoca que només un 4% de les start-ups treballin amb una única zona horària; el més habitual, en el 47% dels casos, és que dins una mateixa empresa hi hagi entre dues i cinc zones horàries diferents. D’altra banda, respecta als beneficis inclosos dins el contracte, el més comú és una assegurança de salut (65%), seguida per un pressupost per a muntar l’oficina a casa (55%), una inversió en formació (48%) i la garantia d’equitat (40%).