Enginyera de telecomunicacions i membre de la junta de Young IT Girls

El dret a ser mediocres

"En el món tecnològic sembla que les dones hagin de ser genis per tenir-hi cabuda"

Fa uns anys, sentia una entrevista a Marta Alfonso, enginyera d’electrònica industrial i automàtica, i ara també sòcia de les Young It Girls, en el pòdcast de Gent de merda. Vaig quedar-me amb una idea clau: el dret a ser mediocres. En el món tecnològic sembla que les dones hagin de ser genis per tenir-hi cabuda, però la veritat és que hi ha homes de tota mena, des dels menys competents fins als més brillants. Com a dona, no obstant això, hi ha la sensació que hem de ser ben espavilades i tenir bones habilitats en les matemàtiques per treballar en aquest sector. 

Sovint, quan estudies o treballes en un àmbit majoritàriament masculí, sents la pressió constant de demostrar que ets mereixedora de ser-hi, com si representessis el gènere femení en aquella disciplina. Des del moment en què tries la tecnologia a l'institut i veus que ets l’única —o una de les poques— que s’ha encaminat cap aquesta branca d'estudis, ets conscient que hi ha molt a fer. La realitat és que aquella aula de tecnologia no estava plena de ments brillants sinó de nois que, en molts casos i sentint-se en el seu privilegi de no haver de demostrar la vàlua per cursar una enginyeria, no es preocupaven gaire per estudiar, ni destacaven per la seva intel·ligència.

“Amb massa freqüència qualifiquem el món tecnològic de complex i difícil, com si únicament fos accessible per a uns pocs elegits”

És més, tant en el batxillerat com després a la universitat, he vist com molts nois han abandonat els estudis d’enginyeria i les noies, en canvi, sempre anàvem tirant endavant perquè la gran majoria que havíem triat aquest camí no érem mediocres. O, almenys, no ens podíem sentir així sinó que treballàvem de valent i ens esforçàvem constantment per demostrar que podíem ser allà.

Amb massa freqüència qualifiquem el món tecnològic de complex i difícil, com si només fos accessible per a uns pocs elegits. Això fa que moltes persones —especialment dones amb poca confiança en les seves habilitats— decideixin no apostar per formacions en aquest àmbit. No sol passar el mateix amb els homes. Potser perquè tenen més autoestima en aquest àmbit o simplement no es plantegen si encaixaran en aquesta professió ja considerada com a masculina. És important recordar que treballar en tecnologia no sempre implica fer tasques extremadament complexes. Hi ha habilitats que són igualment valuoses: treballar en equip, tenir una cultura de treball diligent, ser responsable, i altres qualitats relacionades amb l'ètica professional.

 

 

Posar èmfasi en aquestes habilitats pot trencar el mite al voltant de la tecnologia i animar més persones a involucrar-s'hi, superant les barreres de l'autoestima i la confiança. La decisió d'endinsar-se en el món tecnològic, o més general en el sector STEM, no ha de basar-se únicament en l'excel·lència acadèmica, sinó en la passió i l'interès per aquestes àrees. Segons el dossier estadístic Les dones a Catalunya 2022, elaborat per l'Observatori de la Igualtat de Gènere, només el 7,7% dels títols universitaris obtinguts per dones durant el curs 2020-2021 corresponen a enginyeria i arquitectura. En homes, el percentatge arriba al 27,5%.

A més, en l'àmbit de la formació professional, hi ha una gran segregació de gènere en diferents àrees de coneixement. Per exemple, només un 11% de les matriculacions en estudis d'informàtica i comunicacions són dones, mentre que els homes representen el 89%. Un altre aspecte rellevant és el percentatge de dones treballant en el sector de les TIC, que és del 30,3%. Això posa de manifest la necessitat de continuar treballant per augmentar la presència femenina en aquest camp.

 

Grafic2_opinio_dret_a_ser_mediocres

El món de la tecnologia necessita diversitat, com qualsevol altre àmbit. Les perspectives, experiències i habilitats diverses que les dones aporten al camp de la tecnologia són essencials per a la innovació i la creativitat. Promoure la participació i la representació de les dones, així com de persones racialitzades o que representin altres diversitats, no només és una qüestió de justícia, sinó que millora les solucions i productes desenvolupats, per exemple, per tractar els biaixos presents en moltes dades que s’usen en aplicacions d’intel·ligència artificial.

És important lluitar contra la cultura del mascle i fomentar valors com la diversitat, la igualtat i la col·laboració, per construir un sector tecnològic millor per a tothom. En resum, és necessari fomentar una cultura de treball inclusiva, respectuosa i equitativa en el sector tecnològic. Això no només contribuirà a la creació de productes de qualitat, sinó que afavorirà el benestar dels professionals i promourà una societat més justa i igualitària.