Cercle de professionals que lideren

El rol del CDO a les organitzacions

"Si ningú vetlla per la gestió i l’explotació de les dades, l'empresa tindrà problemes per entendre perquè no va bé"

El rol del director de dades (Chief Data Officer o CDO,o CDAO si afegim Analytics al nom) està guanyant importància en moltes organitzacions a mesura que la quantitat de dades que es generen i recopilen augmenta constantment, i ens adonem del gran valor que poden generar. . Té especial interès quan es fa necessari que les dades de l'organització "parlin" un llenguatge conegut i que sigui utilitzat per tothom. És a dir, que les dades ens expliquin què li passa a la nostra organització, als clients, als productes, als proveïdors... I que tothom entengui el mateix quan interpreti aquestes dades.

És recomanable que la figura del CDO depengui directament del director general, aportant una visió i capacitat d'influència de primer nivell. Això pot ajudar a garantir que la direcció de la gestió de dades estigui ben integrada en la visió estratègica general de l'organització. Tot i això, és molt comú encara que aquest càrrec no estigui nomenat formalment i que part o la totalitat de les funcions habituals d'un CDO assignades a un perfil d'alguna altra àrea de l'empresa (TI, Finances, Operacions...).

"Si no hi ha ningú vetllant per la gestió, el govern i l’explotació de les dades, l'empresa tindrà problemes per entendre perquè no va bé"

Més greu és el cas de les empreses que no tenen incorporada aquesta responsabilitat dins de les seves organitzacions. Aquesta mancança, sense ningú vetllant per la gestió, govern i explotació de les dades, causarà inevitablement problemes de qualitat de dades, de confusió en la seva interpretació, de riscs d'incompliment normatiu, entre d'altres, a més d'un gran cost d'oportunitat.

Les responsabilitats dels CDO que calen ser assignades inclouen, entre d'altres:

  1. Fomentar l'ús de les dades. El CDO té com a primera responsabilitat el fet de fomentar el canvi i la generació de valor a través de l'anàlisi de dades. Ha de col·laborar amb altres equips per identificar noves oportunitats de negoci o optimitzar processos existents. Això pot ajudar a l'organització a ser més eficient, millorar la qualitat dels seus productes i serveis, i augmentar la satisfacció dels clients.
  2. Gestió estratègica de dades. El CDO és responsable de desenvolupar una estratègia clara per a la gestió de dades, que inclou la definició de les polítiques i les pràctiques de governança de dades. Això implica assegurar-se que les dades siguin accessibles, exactes i estiguin disponibles dins el termini i en la forma escaient perquè els equips de la companyia les puguin utilitzar en les seves activitats.
  3. Complir amb les normatives. El CDO també és responsable de garantir que l'organització compleix les normatives relatives a la privacitat de les dades i la seguretat de la informació. Això implica assegurar-se que les dades siguin processades i emmagatzemades de manera segura i complint amb les lleis i les regulacions aplicables amb coordinació amb el delegat de Protecció de Dades.
  4. Coordinació amb altres equips. El CDO també té la responsabilitat de coordinar els esforços entre els diferents equips que usen les dades. Això ajuda a assegurar que les dades siguin fetes servir de manera efectiva i coherent en tota l'organització.
"El rol del director de dades és crucial per a la gestió eficaç de les dades en una organització"

En resum, el rol del director de dades és crucial per a la gestió eficaç de les dades en una organització. El CDO és responsable de garantir que l'organització estigui emprant les dades de manera efectiva i estratègica per aconseguir els seus objectius, i també assegurar-se que les dades siguin gestionades de manera segura i complint amb les regulacions.