Clúster Mànager del TIC Sud

El talent digital, el combustible pel futur de la Catalunya Sud

"Les empreses TIC no manquen d'idees ni projectes, però és necessari disposar de talent que permeti dur-los a terme"

Cercar, atraure i retenir talent digital és un dels grans reptes que actualment afronten les empreses del sector TIC. Al llarg dels darrers mesos, hem repetit aquesta afirmació en infinitat d'ocasions perquè és una de les claus del present i del futur al nostre territori, i així ens ho traslladen les empreses tecnològiques de la demarcació de Tarragona associades al Clúster TIC Catalunya Sud. Per a moltes d'elles, disposar d'un major nombre de professionals tecnològics i digitals seria una gran oportunitat i un revulsiu pel creixement i la competitivitat; no manquen idees ni projectes, però és necessari disposar de persones qualificades i experimentades que permetin dur-los a terme.

És evident que aquesta situació afecta empreses de tots els sectors i localitzacions, i així es posa de manifest any rere any als baròmetres del Cercle Tecnològic de Catalunya i de Barcelona Digital Talent. Tenir una radiografia clara de les necessitats reals de les empreses ens ha de permetre vehicular solucions i propostes que permetin pal·liar aquesta manca de professionals digitals. Per això, juntament amb l'entitat Impuls CatSud i amb el suport de Barcelona Digital Talent, hem impulsat el primer estudi sobre talent digital de les comarques de Tarragona en la primera fase del qual hem identificat més de 300 companyies que han cercat perfils digitals.

"Les empreses TIC no manquen d'idees ni projectes, però és necessari disposar de talent que permeti dur-los a terme"

Els primers resultats ens diuen que només entre gener i setembre de 2022, les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van generar 767 noves ofertes de feina: un 17% del conjunt de Catalunya. Una mateixa oferta pot contenir múltiples vacants, per tant, calculem que en tot el 2022 s'hauran generat més de 1.000 vacants TIC al territori.

Del top 10 d'empreses contractadores, vuit són membres del TIC Sud: T-Systems, Inetum, Viewnext (grup IBM), Grupo Castilla, Quercus Technologies, Viajes para Ti, IPTE i Proacit. Certament, no totes les companyies que busquen aquests perfils digitals es dediquen específicament al sector tecnològic, però més d'un 23% de les ofertes provenen d'empreses del Clúster TIC Catalunya Sud.

Tarragona i Reus són els municipis on es concentra la majoria de demanda de perfils digitals; seguits per Valls, Riudoms, Tortosa i Santa Oliva. També ha estat interessant identificar quins són els perfils professionals amb més demanda: tècnics informàtics, administradors de sistemes, desenvolupadors informàtics, analistes programadors de Java i Data Scientists; a més dels llenguatges i tecnologies més demandades: PHP, SQL, HTML, C#, Java, CSS, Node.js i Phyton.

"Dins el sector TIC les opcions laborals són moltes, bones i transversals per desenvolupar exitoses carreres professionals"

Tota aquesta informació és extremadament valuosa i ens ha de servir, entre altres coses, per ajudar a orientar els plans d'estudi de les universitats, centres de formació professional, centres privats de formació i certificats de professionalitat. Des del TIC Sud hem iniciat ja una col·laboració amb centres de formació professional i la Universitat Rovira i Virgili per introduir les empreses a les aules i que expliquin en primera persona qui són, què fan, com treballen i quins perfils necessiten a curt i mitjà termini. D'aquesta manera, ajudem els centres formatius a incentivar i motivar la "pedrera TIC", i a augmentar la ràtio d'inserció laboral dels acabats de titular. Tenim capacitat per generar, atraure i retenir talent al territori, i cal fer-los saber que dins el sector TIC les opcions laborals són moltes, bones i transversals per desenvolupar exitoses carreres professionals. Tot plegat contribuirà al creixement i enfortiment del sector tecnològic i digital de la Catalunya Sud.

En la mateixa línia, comptar amb un ecosistema empresarial potent actua també com a pol d'atracció de talent. Tenim les empreses, els projectes i un territori atractiu que estem posicionant cada cop més al mapa tecnològic europeu. Cal aprofitar-ho, i per això estudis com aquest, pel qual apostem i que ha de tenir continuïtat, ens donen eines per prendre les decisions adequades.

Com a Clúster TIC Catalunya Sud continuarem col·laborant en totes aquelles iniciatives que aportin valor als socis i facin funcionar a ple rendiment el motor tecnològic de les comarques de Tarragona. Tenim clar que el talent n'és el combustible, i per això ens cal també la implicació i complicitat de la quàdruple hèlix perquè només des de la unitat, la col·laboració i una estratègia conjunta de desenvolupament de territori assolirem resultats.