Director del projecte BlockchainxODS i coordinador de nodes del CBCat

Un futur sostenible passa per la ‘blockchain’

“En la lluita contra el canvi climàtic, la ‘blockchain’ pot aportar garantia, fiabilitat i transparència”

El canvi climàtic ha deixat de ser una possibilitat oberta a debat per esdevenir una realitat empírica que constatem i patim en el nostre dia a dia. És una lluita que afecta tothom perquè la seva mitigació depèn de l’acció de cadascun de nosaltres, no només a escala individual, sinó també de les nostres empreses, associacions o institucions. En l'àmbit global s’ha fet molt bona feina, resumida en els anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per les Nacions Unides l’any 2015 i amb una vigència mínima fins a l’any 2030.

Els ODS tenen la virtut de ser una guia, no només de sostenibilitat en sentit estricte, sinó de governança, traduïda a un llenguatge que tots entenem, i que els governs, empreses i tota mena d’institucions poden traduir i adaptar a les seves realitats. Una altra de les virtuts dels ODS és que són flexibles des d’un doble punt de vista: en la seva implementació i en la seva interpretació. Són aplicables a qualsevol organització, pública o privada de qualsevol mida i, a la vegada, les seves 169 metes són interpretables segons la realitat que han d’afrontar.

"L’aplicació dels ODS requereix la complicitat de la tecnologia per arribar a una resolució eficaç, multiplicadora i ràpida"

Un repte enorme com aquest, que afecta a tothom que habita el nostre planeta, requereix la complicitat de la tecnologia per poder arribar a una resolució eficaç, multiplicadora i tan ràpida com sigui possible, perquè no tenim temps per perdre. És aquí on la tecnologia blockchain, també anomenada cadena de blocs, pot aportar garanties, solucions, fiabilitat i transparència. Precisament aquest és l'objectiu del projecte BlockchainxODS del CBCat (Centre Blockchain Catalunya), que el passat 11 de novembre va rebre el premi GrausTIC de l'Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya. BlockchainxODS és un programa de promoció del talent, que posa aquesta tecnologia al servei de la resolució de problemes relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquest projecte posa en contacte empreses catalanes de primer nivell amb estudiants universitaris de diverses disciplines -des d'ADE fins a ciències ambientals, passant per enginyeria o informàtica-, per resoldre un repte proposat mitjançant la tecnologia blockchain. Gràcies a BlockchainxODS s’ha aconseguit un 100% de fiabilitat en el tractament de mostres, s’ha garantit i transparentat tot el procés de purificació d’aigua d’aqüífers, i s'està treballant per mesurar i tokenitzar la capacitat d’absorció de gasos d’efecte hivernacle per part d’una determinada zona arbrada.

“En la lluita contra el canvi climàtic, la ‘blockchain’ pot aportar garantia, fiabilitat i transparència”

Tota ajuda és poca en el repte de la lluita global contra el canvi climàtic, i en aquest terreny, com en molts d’altres, una tecnologia polivalent com la blockchain, pot aportar garantia, fiabilitat i transparència, abordant solucions en tots i cadascun dels ODS, en un objectiu que depèn de tothom.

Etiquetes