Presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

La cursa d’obstacles de les entitats socials amb l’administració pública

"La digitalització ha de millorar la relació entre administració i entitats socials per resoldre els reptes burocratics"

La dependència de les entitats socials respecte al finançament públic continua sent alta. Les subvencions són la principal font de finançament del tercer sector social, que atén, acompanya i ofereix suport a un milió i mig de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya. El 71% dels ingressos de les entitats socials de l’àrea metropolitana de Barcelona provenen de les administracions públiques; el 19,3% del finançament és propi; i el 9,6% privat, segons dades del darrer Baròmetre del tercer sector social. Malgrat que la tasca de les entitats socials és essencial i que som i fem un servei públic, des de fa anys, patim una lentitud burocràtica que converteix qualsevol tràmit administratiu en una cursa d’obstacles que dificulta obtenir els recursos necessaris per fer la nostra feina: donar cobertura a les necessitats bàsiques de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

"Les barreres tècniques que ens trobem ens ofeguen a nosaltres, però també a les persones que atenem"

Diferents models per a cada administració, plataformes gens intuïtives, problemes amb els arxius a adjuntar, acompanyament inexistent o requeriment de softwares específics són només alguns exemples de les dificultats amb les quals es troben les organitzacions del tercer sector. Aquest panorama es multiplica per cada un dels projectes per als quals es presenta una subvenció i, malauradament, sovint l’ajuda no arriba a temps. Les organitzacions patim diàriament els tràmits excessius que afecten la nostra gestió interna i als serveis que oferim. Les barreres tècniques que ens trobem ens ofeguen a nosaltres, però també a les persones que atenem, com passa amb la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital, la Renda Garantida de Ciutadania o altres prestacions socials.

Que hi ha potencial de millora ho confirma l’informe La digitalització i la simplificació dels processos administratius de finançament públic que m4Social, l’àrea d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, presentarà el pròxim 24 de novembre en l’acte La simplificació digital en l’administració pública: propostes de les entitats socials que organitzen en col·laboració amb Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global. Aquest document fa una radiografia dels reptes tècnics amb què es troben les entitats del tercer sector en el procés de presentació de projectes i justificacions de subvencions a les administracions públiques catalanes i presenta una llista de propostes per avançar cap a un marc comú que garanteixi processos més àgils, senzills i adaptats per a les entitats socials i per a les persones a les quals oferim serveis i suports. Tot plegat, després d’un procés de revisió i anàlisi dels formularis de tramitació en línia i d’entrevistes amb representants d'entitats del tercer sector social, persones expertes i responsables de l’administració, amb qui ara ens agradaria compartir aquestes propostes per corregir conjuntament les disfuncions i traves que dificulten la nostra feina.

"És imprescindible aprofitar el procés de transformació digital que viu la societat per construir una administració pública més eficient i simplificar els processos per a les entitats socials, fent-los més fàcils i accessibles"

En l’actual context de crisi social, econòmica i energètica sense precedents, és imprescindible aprofitar el procés de transformació digital que viu la societat per construir una administració pública més eficient i simplificar els processos per a les entitats socials, fent-los més fàcils i accessibles. Entenem que la burocràcia ha d’existir, i més quan gestionem serveis d’atenció a les persones i el nostre finançament prové principalment de fons públics. Ens costa acceptar, però, aquest
excés de burocràcia, així com la falta d'estandardització entre administracions o la duplicitat de processos, que ens posen les coses extremadament difícils. El gruix dels nostres esforços humans i de temps s’han de destinar a les persones, no a tràmits administratius especialment complexos, lents i poc accessibles. La digitalització ha de millorar la relació entre l’administració i les entitats socials i resoldre aquests reptes bàsics. No ens podem permetre el luxe que les entitats dediquin més temps a la redacció i justificació de projectes per convocatòries públiques de finançament que a treballar per reduir les desigualtats, evitar l’exclusió i aconseguir l'empoderament i l’autonomia de les persones.