CIO i director de Connectivitat Intel·ligent a Mobile World Capital Barcelona

Les Àrees 5G, un instrument imprescindible per a la digitalització inclusiva del país

“La connectivitat permet crear una nova economia més competitiva i amb especialitzacions inimaginables”

Actualment, com a societat digital ens trobem davant de múltiples reptes que requereixen solucions cada cop més complexes i costoses. La pandèmia ha accelerat la digitalització en tots els àmbits, tant personals com professionals, i alhora, ens ha ofert noves oportunitats i reptes a afrontar. Alguns d’ells, i dels més urgents a encarar, són d’una banda, la necessitat de proveir de connectivitat efectiva tots els territoris, i de l’altra, reduir les esquerdes digitals relacionades amb l’ús de les TIC. I aquí és on entra el joc la connectivitat intel·ligent.

De la mateixa manera que durant els segles XX i XXI va ser necessari invertir en carreteres i autovies per millorar la connexió entre les regions, avui en dia és imprescindible fomentar i garantir l’intercanvi d’informació i, en definitiva, de productes i serveis per tal d’assegurar un desenvolupament efectiu i equitatiu de la societat davant de la digitalització.

"És imprescindible fomentar l’intercanvi d’informació, de productes i de serveis per al desenvolupament equitatiu de la societat davant la digitalització"

Per això, seguint amb el símil de les vies de comunicació, les quals van possibilitar la desconcentració de les zones industrials dels centres urbans cap a la perifèria, les xarxes de comunicacions ens permetran descentralitzar la productivitat de moltes indústries que no requereixen la presència i el treball de força bruta manual cap a nous espais amb bones condicions de connectivitat. En aquest sentit, els desplegaments d’infraestructures de telecomunicacions de darrera generació, com ara la fibra òptica, la 5G, el Wifi6 o el satèl·lit, entre d’altres, són eines clau per aconseguir-ho. 

De fet, la connectivitat és un aspecte molt important per millorar la competitivitat dels territoris i la vida de les persones que hi viuen, ja que ajuda a incrementar l’eficiència de les activitats de cada municipi i el que és més important: permet crear una nova economia més competitiva, on s’introdueixen noves especialitzacions inimaginables fa uns anys.

“La connectivitat permet crear una nova economia més competitiva i amb especialitzacions inimaginables”

A Catalunya el desplegament de la tecnologia 5G ha estat un model exemplar de gestió i coordinació pública-privada entre operadors, el teixit productiu, administració pública i acadèmia. Un fet diferenciador a nivell europeu que cal remarcar. Aquesta aposta modèlica, inclusiva i decidida per proveir de bona connectivitat el territori ha estat possible gràcies a la complicitat de tots aquests agents, amb el suport de les administracions, que han posat els recursos possibles per a la seva materialització.

Les Àrees 5G, constituïdes a nivell de vegueria i amb una visió estratègica cabdal per vertebrar-se com una veritable xarxa de digitalització en cadena, són una iniciativa lloable i que demostra l’esperit emprenedor que caracteritza el nostre país. I aquests bons resultats no haurien estat possibles sense les accions de promoció de l’ecosistema tecnològic local realitzades, les de disseminació per a la ciutadania o les de formació per als ecosistemes productius. A més, el fet de comptar amb el suport de totes les administracions implicades ha convertit aquest projecte en un exemple únic de la revolució que suposa la introducció de la tecnologia 5G com a bandera de les noves comunicacions intel·ligents.

"El 5G és la tecnologia facilitadora dels anys 20 del segle XXI, com segurament el 6G serà la tecnologia facilitadora dels anys 30 del segle XXI"

En conclusió, podem dir que el 5G és la tecnologia facilitadora dels anys20 del segle XXI, com segurament el 6G serà la tecnologia facilitadora dels anys 30 del segle XXI. Això sí, per treure’n el màxim profit serà necessari construir solucions i serveis que siguin realment útils i que millorin o canviïn del tot els existents. I això no és una tasca fàcil que es resolgui només en les grans àrees metropolitanes, sinó una feina complexa que ha de comptar també amb l’ecosistema de petites ciutats i pobles.

El projecte Àrees 5G potser és el gran desconegut de casa nostra, però, sens dubte, està sent una peça clau per aconseguir el desplegament d’aquesta tecnologia de forma equilibrada en tot arreu i, el que és més important, serà cabdal per a la superació de l’esquerda digital per raó de territori.

Etiquetes