Així és l’oient mitjà de pòdcasts en català

El públic prefereix els programes que durin entre mitja hora i una hora i els escolta mentre fa tasques de la llar o abans d’anar a dormir

Categories:

Redacció

La franja d'edat més habitual entre el públic dels pòdcasts en català a iVoox se situa entre els 45 i els 54 anys
La franja d'edat més habitual entre el públic dels pòdcasts en català a iVoox se situa entre els 45 i els 54 anys | Kenny Eliason (Unsplash)

Un home d’entre 45 i 54 anys, amb estudis universitaris, que treballa en serveis de la salut, té fills i viu amb dues persones o més. Aquest és el retrat robot de l’oient de pòdcasts en català segons les dades facilitades a MetaData per iVoox provinents del tercer informe anual d’escolta de pòdcast que elabora la plataforma catalana. Si durant el mes de juliol el servei radiografiava l’àmbit de la creació de programes —que va registrar un augment del 49% en el sorgiment de nous pòdcasts en català durant el 2022—, ara l’observatori analitza els hàbits de consum i les dades demogràfiques del seu públic.

Si bé el retrat robot és el que hem presentat, cal matisar que no es tracta de dades absolutes. Fins a tres franges d’edat se situen per sobre del 20% del total (dels 35 als 44, dels 45 als 54 i dels 55 als 64), la qual cosa sí que deixa clar que, almenys a iVoox, l’oient de pòdcasts en català no es troba en els intervals més joves de la població. Pel que respecta al gènere, els homes dominen, però amb un 58,6%, per un 41,4% de dones oients. Els sectors professionals també són diversos, amb percentatges que van del 7 al 10%, però el que sí que és fix és que una enorme majoria (més del 85%) treballa en l’actualitat. Del total d’enquestats, menys d’un 8% afirma tenir un pòdcast propi, però fins a un 23,4% es planteja crear-ne un.

Només un 8% dels oients de pòdcasts en català tenen un programa propi, però més del 23% es planteja crear-ne un en el futur

Oients experimentats

Pel que respecta als hàbits d’escolta, el públic català és experimentat: gairebé dos terços dels enquestats escolta pòdcasts des de fa tres anys o més, i un 24% ho fa almenys des de fa més d’un any. Més d’un 70% dels oients consumeix programes de manera diària, i un 23% del total n’escolta diverses vegades al dia. La nit (59,9%) i el matí (55,4%) són els moments preferits per la ciutadania, que dedica molt més temps en dies feiners (75-77%) que durant el cap de setmana (54-56%). El més habitual és que els usuaris inverteixin d’una a tres hores setmanals al consum de pòdcasts, com fa un terç dels enquestats, mentre que el 25,6% passa entre quatre i sis hores. Amb tot, hi ha un destacat grup poblacional, de més del 21%, que són oients extensius, amb més de nou hores setmanals.

L’escolta de programes és, sobretot, una activitat solitària, ja que fins més del 98% ho fa sol, i només un 15% en consumeix en parella. La versatilitat és la gran qualitat del format: un 69% contesta que li agraden els pòdcasts perquè els pot escoltar mentre fa altres coses i un 67% i perquè ho poden fer quan i on vulguin. De fet, els catalans consumeixen els programes sobretot quan estan fent les tasques de la llar (55%), abans d’anar a dormir (40%), mentre passegen (38%) o conduint (36%), i el principal motiu que els eviten fer-ho és la manca de temps (57%).

La durada preferia dels pòdcasts en català és d'entre 30 minuts i una hora

Sobre els pòdcasts en si, la durada millor valorada és entre els 30 minuts i l’hora, però també hi ha força interès pels que duren entre una i dues hores. Ara bé, només un 6% dels usuaris prefereix els programes de menys de mitja hora. Per una cinquena part de la població, la durada no és un factor realment rellevant a l’hora d’escoltar pòdcasts, i és que, si ve el 57% els acostuma a consumir d’una tirada, la resta del públic ho fa de manera fragmentada, sigui en un mateix dia o en diversos.