La CE subratlla el potencial innovador de Catalunya

El Principat és la tercera regió de l’Estat espanyol amb millor puntuació i la 81a de tota Europa

Categories:

Redacció

El Principat entra el top 40 en educació terciària dels joves, en registre de marques i en vendes d'innovació a PIMES
El Principat entra el top 40 en educació terciària dels joves, en registre de marques i en vendes d'innovació a PIMES | Paola de Grenet (Imatges Barcelona)

La capacitat d’innovació de Catalunya ha crescut un 11,5% en els darrers set anys, d’acord amb un informe publicat aquest divendres per la Comissió Europea, que analitza les polítiques per fomentar el progrés de les regions de tots els estats membres de la UE i d’altres països com el Regne Unit, Suïssa, Sèrbia o Noruega. L’estudi situa el Principat com la quarta regió més innovadora de l’Estat espanyol, per sota del País Basc i la Comunitat de Madrid, i com la 81a a escala europea.

L’estudi de la CE estudia un total de 21 indicadors en tots els territoris analitzats, als quals atorga una puntuació que després compara amb la mitjana europea. Amb aquesta informació crea uns índexs normalitzats que permeten identificar la posició relativa de cada regió en funció del seu país i del global del continent. En aquest sentit, Catalunya té una puntuació de 119 punts sobre 100 dins de l’Estat espanyol i de 105,9 respecte a la mitjana europea, la qual cosa li serveix per entrar dins la categoria dels strong innovators, la segona més elevada i de la qual formen part 70 zones.

D’entre tots els indicadors analitzats, Catalunya destaca especialment en tres camps, en els quals entra dins del top 40 europeu. El primer d’ells és el percentatge de població jove (entre 25 i 34 anys) que ha completat l’educació terciària, on treu 154 punts en l’índex relatiu, que la situa en la 26a posició. En segon lloc, el nombre de sol·licituds de registre de marques en funció del PIB, un rànquing on Catalunya és 15a amb un índex del 163,7. Finalment, el tercer camp en què destaca el territori és en el de vendes d’innovació a PIMES com a percentatge de facturació, on torna a ser 15a amb un índex relatiu novament del 163,7.

Per contra, l’àmbit on Catalunya ofereix un rendiment més negatiu és en la col·laboració entre PIMES innovadores, un registre que és especialment baix a tot l’Estat espanyol. L’estudi també recalca la mala puntuació del Principat en l’ocupació de posicions innovadores en petites i mitjanes empreses i en la introducció de processos d’innovació de negoci en aquestes companyies.

Etiquetes