Zig és la competència tecnològica més ben pagada del 2023

JavaScript es manté com el llenguatge de programació més utilitzat, mentre que AWS regna entre les plataformes ‘cloud’

Categories:

Redacció

Zig s'ha convertit en la tecnologia més ben pagada entre desenvolupadors quan l'any passat ni tan sols apareixia en el rànquing
Zig s'ha convertit en la tecnologia més ben pagada entre desenvolupadors quan l'any passat ni tan sols apareixia en el rànquing | Arif Riyanto (Unsplash)

El llenguatge de programació Zig, desenvolupat el 2016 per Andrew Kelley, és la tecnologia més ben pagada entre els desenvolupadors informàtics aquest 2023, d’acord amb l’enquesta anual de Stack Overflow. Els professionals que dominen aquest llenguatge tenen un sou anual mitjà de 103.000 dòlars, una xifra que supera la d’altres eines altament cotitzades, com Erlang (99.000 dòlars), F# (98.000 dòlars) o Clojure (96.000 dòlars).

L’ascens de Zig ha estat notori durant el darrer any, ja que en l’edició anterior de l’informe ni tan sols va entrar dins del top 50 de tecnologies millor pagades. La seva valoració ja es començava a intuir a principis d’any amb la seva primera inclusió en l’índex TIOBE, un dels rànquings de llenguatges de programació més ben valorats a escala internacional.

Les 10 tecnologies més cotitzades entre desenvolupadors informàtics | Gràfic: Stack Overflow

La classificació de llenguatges de programació més utilitzats no ha variat substancialment respecte a l’informe de l’any anterior. JavaScript es manté en la primera posició i és escollit pel 66% dels enquestats, mentre que HTML/CSS ocupa la segona posició amb un 53% dels vots. Enguany, Python arrabassa a SQL la tercera plaça, però amb una diferència de menys d’un 1%. El cas de Python és curiós, ja que entre els programadors professionals cau a la quarta posició, però és primera entre aquelles persones que no s’hi dediquen professionalment. Al seu torn, HTML/CSS supera lleugerament JavaScript entre els novells que estan començant a programar.

Pel que fa a les bases de dades, PostgreSQL aconsegueix enguany la primera posició amb un 46% dels vots, superant una MySQL que es queda amb el 41%. PostgreSQL destaca especialment entre els desenvolupadors professionals, mentre que MySQL és més popular entre les persones que estan començant a aprendre i els programadors no professionals. Quant a les plataformes cloud, Amazon Web Services (AWS) és clarament el servei més popular, amb gairebé un 49% dels vots, prop del doble que la segona opció, Microsoft Azure, que aglomera el 26%. En tercera posició es troba Google Cloud amb un 24%, tot i que la plataforma de Google és segona entre els aprenents i els programadors no professionals.

Com a novetat d’enguany, l’informe també ha preguntat als desenvolupadors quines eines de cerca per intel·ligència artificial fan servir en els seus entorns de treball. En aquest camp, ChatGPT és el clar guanyador, amb més d'un 83% de les respostes i un clar lideratge entre professionals, no professionals i aprenents. La segona eina més emprada és Bing AI, que també té integrat GPT 4, mentre que WolframAlpha és tercera i Google Bard, quarta. Sobre les eines de desenvolupament basades en IA, GitHub Copilot és utilitzat per gairebé el 56% dels enquestats, mentre que Tabnine (13%) i AWS CodeWhisperer (5%) són alternatives més minoritàries.

Formació autodidàctica i en línia

La formació autodidàctica amb recursos en línia és la via més habitual com els programadors aprenen nous coneixements, ja que més del 80% dels enquestats acostuma a consultar vídeos, fòrums i blogs. Aquesta xifra ha augmentat 10 punts percentuals respecte al 2022 i és especialment notòria entre els menors de 18 anys. Els llibres i recursos físics, la formació reglada (a l’escola o universitat) i els cursos i certificacions en línia són les altres vies d’aprenentatge, escollides aproximadament pel 50% de les persones consultades, mentre que un 4&% assegura haver après a través de la mateixa feina. Quant als recursos emprats, la documentació tècnica és utilitzada pel 90%, seguida de Stack Overflow, els blogs, els vídeos How-to i els tutorials escrits.