La filtració del codi font de Yandex: més de 1920 factors de posicionament

Categories:

Gemma Fontané

La filtració de dades de Yandex ha permès als experts en SEO posicionar millor també a Google
La filtració de dades de Yandex ha permès als experts en SEO posicionar millor també a Google | CC0

Tot que la major part del món utilitzi Google com a principal motor de cerca per fer una consulta en línia, n’existeixen més. Alguns d'ells, fins i tot, tenen més domini que el propi Google en determinats països. És el cas de Yandex, el buscador amb més presència a Rússia i el quart més gran del món. El passat 27 de gener aquest codi va ser filtrat a internet, però "no l'última versió del seu repositori", assenyala la companyia. Què significa i què ens permet saber i conèixer aquesta filtració del codi del cercador?

El codi font de Yandex és un arxiu de més de 40 gigues d'informació. L’empresa assegura que l’incident no ha suposat la filtració de dades dels seus usuaris, però sí que s’ha revelat, entre altres coses, quins són o eren els principals factors de posicionament web al motor de cerca. Molts especialistes en SEO han aprofitat aquesta informació per analitzar la seva estratègia i funcionament, ja que sospiten que podria haver alguns aspectes en comú amb Google en la dinàmica de priorització d’unes pàgines per sobre d’altres.

Aquesta filtració revela fins a 1922 factors de posicionament que Yandex tenia en compte per mostrar les pàgines web en els seus resultats de cerca. Segons han apuntat diferents experts del sector com l'Alex Buraks, entre alguns dels elements que apareixen filtrats i que té en compte l'eina per posicionar es troba el volum de trànsit d'una web, l'antiguitat dels enllaços, la mitjana de posicions de les diferents URLs, la llegibilitat de la pàgina o l'estructura dels enllaços. Tot plegat, un coneixement bàsic per tenir detalls del funcionament de l’eina.

Per a què ens pot servir?

Davant les dades filtrades, el mateix Buraks ha conclòs que el motor de cerca és molt similar al de Google i que els resultats són un 70% semblants quan es fa una cerca. És per això que molts especialistes SEO estan tenint en compte aquesta filtració, ja no tant per tenir-ho en compte per posicionar a Yandex, sinó per augmentar la visibilitat de les seves webs a Google. Amb el temps, i amb els resultats que generin l’aplicació de tota aquesta informació, veurem què passa.