Barcelona jubila el Mainframe, el primer processador de dades de la ciutat

El computador ha treballat durant 50 anys en tasques de gestió del padro i infraccions a la via pública, entre altres

Categories:

Redacció

El Mainframe es jubila després de 50 anys al servei de la gestió de les dades dels barcelonins
El Mainframe es jubila després de 50 anys al servei de la gestió de les dades dels barcelonins | Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha jubilat el Mainframe, l’ordinador utilitzar principalment per al processament de gran quantitat de dades i d’emmagatzematge, que ha permès al consistori l’anàlisi de dades en un sistema únic des de fa més de 50 anys.

Per poder gestionar tasques relacionades amb el padró i amb la gestió d’infraccions a la via pública, multes principalment, l’any 1965 el consistori va acordar l’adquisició d’un IBM model 360-30. El sistema permetia per primera vegada a les grans empreses integrar totes les aplicacions de processament en un únic sistema de gestió. La compra es va fer efectiva finalment el 1967, mitjançant el model millorat 360-40 amb 64Kbbytes, que va ser integrat dins el Centro Ordenador Municipal (COM), l’oficina precursora de l’actual Institut Municipal d’Informàtica (IMI). Aquest organisme municipal era l’encarregat de resoldre els problemes dels processos de dades de l’Ajuntament, els seus òrgans de gestió i les Societats Privades de Transport Públic Municipals.

L’ordinador estava operatiu des de finals de la dècada dels 60

Durant l’etapa del 1973 es va substituir el model 360-40 per un ordinador IBM 370/135 i un altre model 370/145 que eren per desenvolupar funcions de teleprocés i batch. Durant l’època dels 80 es va instal·lar un IBM3090/150 i un IBM 4381 que van permetre evolucionar amb transaccions CICS, mitjançant codi COBOL i bases de dades tipus ADABAS fins al Mainframe IBM zSeries BC12 emprat fins al moment.

Fins a l’any 2012, aquest gran servidor ha estat donant servei a les principals aplicacions corporatives com el Padró d’Habitants, el cens electoral, la recaptació, els tributs, recursos humans, el sistema econòmic financer o el cadastre, entre d’altres.

Des del primer Mainframe, l’Ajuntament de Barcelona ha anat evolucionant la plataforma fins el 2012 amb el zSeries BC12. Des de l‘any 2005 les aplicacions existents han anat transformar-se a nous entorns; principalment a SAP i a Java, però les seves dades històriques continuaven sent necessàries.

El Mainframe ha treballat amb el Padró d’Habitants, el cens electoral, la recaptació, els tributs, recursos humans, el sistema econòmic financer o el cadastre, entre d’altres

L’any 2019, ja no es produïen transaccions al Mainframe i des d’aleshores només s’han  fet consultes i reactivacions d’expedients. Es va iniciar un projecte per preservar les dades i així poder iniciar el seu tancament. La solució triada permet la custòdia, preservació i consulta de dades inalterables amb una plataforma segura, escalable i flexible per la gestió i l’arxivat de tot tipus d’informació durant llargs períodes de temps. Es busca realitzar una gestió més potent i eficaç de les dades estalviant costos de hardware, software, manteniment i llicències.

La finalització d’aquest projecte ha permès la preservació de les dades i el tancament definitiu del Mainframe amb un estalvi anual del cost en llicències, manteniment de hardware i serveis professionals dedicats a la plataforma. L’estalvi anual serà aproximadament d’1.000.000 euros, segons apunta l’Ajuntament de Barcelona.