Barcelona, pionera a l’Estat en regulació d’electrolineres

Amb la nova regulació, la capital catalana preveu la instal·lació de 550 noves instal·lacions de subministrament elèctric

Categories:

Redacció

Barcelona es converteix en la primera ciutat de l'Estat espanyol en regular la ubicació i les condicions dels equipaments de subministrament elèctric
Barcelona es converteix en la primera ciutat de l'Estat espanyol en regular la ubicació i les condicions dels equipaments de subministrament elèctric | Cedida

El plenari municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la primera regulació estatal d’instal·lacions de subministrament elèctric per a vehicles. El nou pla del consistori té l’objectiu d’impulsar la mobilitat sostenible i estableix les bases legals sobre la ubicació i les condicions d’establiment dels tres tipus d’instal·lacions possibles: les electrolineres, les estacions de recàrrega de bateries en aparcaments públics i els punts d’intercanvi de bateries.

Les electrolineres són la instal·lació més recurrent per als vehicles elèctrics i híbrids, atès que estan dedicades al subministrament directe d’electricitat a través d’estacions de recàrrega o intercanvis de bateria. La nova regulació aprova la seva ubicació entorn de les rondes, les vies d’accés al nus de la Trinitat i  les àrees industrials (Zona Franca i Besòs), així com en algunes zones dels barris del Carmel, Can Baró, Font d’en Fargues i Guinardó i de la part nord de Sant Martí. Aquests nous equipaments hauran de garantir una separació de 800 metres, situar-se en les vies principals i comptar amb un informe favorable de mobilitat. Així mateix, sempre que compleixin les condicions establertes, les benzineres existents podran reconvertir-se en electrolineres.

També podran instal·lar-se estacions de recàrrega i intercanvi de bateries elèctriques en tots els aparcaments de rotació d’accés públic, tant a ciutat com a centres comercials. Els equipaments s’ubicaran en la planta baixa o en la primera planta del soterrani. Per la seva banda, els punts d’intercanvi de bateries extraïbles per a vehicles elèctrics de mobilitat personal, com bicicletes o patinets, podran ubicar-se a qualsevol lloc que no sigui la via pública.

Creixement de la xarxa de subministrament

Amb la nova regulació, l’Ajuntament pretén evitar les concentracions excessives en punts determinats i assegurar una distribució eficient de la xarxa per tota la ciutat. Avui dia, Barcelona compta amb 113 emplaçaments que concentren gairebé 900 punts de recàrrega elèctrica, dels quals més del 80% se situen en aparcaments públics i, la resta, a la via pública. Amb el nou pla es preveu un creixement de més de 550 instal·lacions, especialment en aparcaments i benzineres. Aquest increment deixaria la capital amb 660 equipaments de subministrament elèctric, una xifra molt superior a les 92 benzineres de carburant establertes actualment a Barcelona.