Process Talks, el ChatGPT dels administratius

La ‘spin-off’ de la UPC treballa en una plataforma de processament del llenguatge natural que redueix el temps d’execució de tasques de gestió

Categories:

Aida Corón

Process Talks utilitza algoritmes de processament del llenguatge natural per automatitzar tasques repetitives
Process Talks utilitza algoritmes de processament del llenguatge natural per automatitzar tasques repetitives | Pexels

Un equip de docents i doctorats de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha dissenyat una plataforma per facilitar l’automatització de processos per a pimes que busquen reduir la càrrega de temps i feina dels seus equips. Process Talks es diferencia d’altres productes del mercat perquè integra tasques diverses com la resposta d’emails, l’arxivament de documents o la inclusió al moment d’esdeveniments i recordatoris a l’agenda, entre altres. “Ara mateix hi ha moltes propostes que ja fan això per separat, nosaltres ho ajuntem i ho presentem en un programari que no demana coneixements tècnics per adaptar-lo a l’empresa”, explica uns dels seus cofundadors, Lluís Padró, que assimila aquesta proposta a un ChatGPT per als administratius.

El procés s’activa en moments com la recepció d’un email. La xarxa neuronal de Process Talks s’entrena prèviament a través de les instruccions que li dona l’usuari. Així, quan arriba el correu, identifica unes determinades paraules o un format de text i el classifica. A partir d’aquí, decideix com ha d’actuar segons què ha après: respon el correu, el reenvia a un altre departament, desa arxius, extrau informació... L’objectiu varia segons la tipologia de text o imatge que cal processar, però té una ruta amb uns determinats passos que és l’adequat per a cadascun d’ells. Per això Padró situa les gestories o els departaments d’administració de les empreses com el client principal: “L’automatització suposa un guany de temps que soluciona els problemes de les companyies que no tenen recursos per a més personal i per a les que necessiten destinar els treballadors a tasques de més valor afegit”.

La xarxa neuronal treballa sobre el processament natural del llenguatge per identificar els passos a seguir segons el contingut de la comunicació

El programari es presenta com un software as a service, de manera que l’usuari només s’ha de registrar, contractar les funcionalitats que necessita i la plataforma inicia el procés d’automatització de les tasques. Unes passes tan senzilles que el cofundador resumeix amb què “el sistema proposa els processos més adequats i fa tota la feina”.

Malgrat que el producte es troba encara en fase de desenvolupament, ja està disponible al mercat i compta amb clients com la mateixa UPC, l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya o Iterem. L’objectiu dels fundadors és anar ampliant funcionalitats a mesura que sumen nous interessats, i que s’aporta informació i dades per entrenar els algoritmes.

Process Talks automatitza tasques bàsiques de processament de textos en un SaaS per ajudar les pimes a reduir temps i costos de professionals

La IA com a suport professional

Davant l’alarmisme que està generant la inclusió de la IA en l’entorn laboral, Padró assegura que cal canviar la mirada cap als algoritmes. “La tecnologia ajudarà les persones a dedicar-se més a les feines de valor afegit, no ens traurà la feina perquè, per molt que es perfeccionin els sistemes, res pot competir contra el coneixement i les habilitats de les persones”, detalla.

Per exemplificar-ho, esmenta com amb els anys les persones han passat d’utilitzar primer diccionaris a, després, fer la correcció de textos amb les eines del Word; i posteriorment, amb els correctors en línia. “Ara som en una passa més enllà de les pàgines que revisen i corregeixen les faltes gramaticals i d’ortografia”, apunta, “et donen l’estructura del text, la informació o, fins i tot, el text, però pot haver-hi errors, incorreccions o imprecisions que només pot detectar un humà”.