Director IQS Tech Factory

Quina Catalunya emprenedora volem?

"Els unicorns catalans de serveis de base digital han posicionat Barcelona i Catalunya en el mapa europeu"

Barcelona figura entre les primeres posicions dels ecosistemes d'emprenedoria Europea. Som la tercera ciutat més popular d'Europa entre els fundadors de startups per implantar el seu nou negoci i la cinquena del rànquing d'ecosistemes d'emprenedoria. Barcelona reuneix més de 1.500 empreses emergents, una xifra que durant els darrers tres anys s'ha incrementat un 38%.

Hi ha dos sectors on s'està fent especialment molt bona feina: el de serveis de base digital i el de salut. Les primeres són propostes de valor basades en la compravenda, intercanvi, lloguer o assessorament fent servir plataformes digitals. Els dos unicorns catalans (empreses de nova creació valorades en més de 1.000 milions d'euros) pertanyen a aquesta categoria, les conegudes eDreams i Glovo. És aquesta categoria de startups la que ha posicionat Barcelona i Catalunya en el mapa Europeu.

"Els unicorns catalans de serveis de base digital han posicionat Barcelona i Catalunya en el mapa europeu"

El sector de la salut té una maduresa impecable que no deixa de créixer. A Catalunya es crea de mitjana una nova startup del sector salut per setmana. Durant el 2020 aquest sector ha mobilitzat més de 120 milions d'euros d'inversió privada.

Existeix, però, una diferència substancial en l'evolució dels dos sectors. En el cas del sector serveis-digital, el desenvolupament ha estat sobretot orgànic. Sense planificació aparent. Un grup d'emprenedors durant el boom de l'ecommerce dels 90 va fer bona feina, i s'ha generat un efecte bola de neu fent-nos veure que el volum i la qualitat de projectes és rellevant. Per altra banda, en el sector salut, el desenvolupament ha estat (almenys inicialment) planificat. Hi ha hagut intencionalitat. Es va decidir des del govern de Catalunya que les ciències de la vida serien un sector estratègic.

"Un grup d'emprenedors durant el boom de l''ecommerce' dels 90 va fer bona feina, i s'ha generat un efecte bola de neu fent-nos veure que el volum i la qualitat de projectes és rellevant"

Des de fa un temps les startups industrials també es volen fer un lloc. I la societat, i les empreses, i el govern a poc a poc s'adonen que l'industrial és un sector clau i necessari per mantenir una economia forta i resilient. Necessari per agafar les regnes de la nostra economia.

Ara bé, arribats aquí cal reflexionar sobre com volem gestionar el desenvolupament del sector emprenedor a casa nostra. Com volem que sigui l'ecosistema emprenedor de Barcelona i de Catalunya en 10 anys?

  • Divers, on tinguin cabuda empreses de nova creació de tota mena d'indústries.
  • Que faciliti la creació de noves empreses d'alt valor afegit, aquelles que generen llocs de treball de qualitat.
  • Que miri el seu passat i els seus actius per projectar-se cap al futur.
  • Amb afany global, que el talent internacional ubicat aquí i el local siguin un.
  • Que reconegui la importància de l'experimentació com a element cabdal per innovar i emprendre.

Cal una visió compartida del que volem ser. Cal una visió compartida entre tots els actors de l'ecosistema. Conjuntament, anar a una, marcar una direcció que ens ajudi a assolir els nostres objectius per formar part d'una societat sòlida, madura i forta a tots els nivells. Treballem per fer-ho possible. Junts.