CEO de CINESI, consultoria de mobilitat i transport

Conviure amb els patinets elèctrics, un desafiament per la sostenibilitat urbana

"Els VMP ofereixen una oportunitat única per a reduir la nostra petjada de carboni i millorar la qualitat de l'aire"

En les últimes dècades, s'ha produït un canvi significatiu en la manera en la qual ens movem i desplacem per les ciutats. Als nostres carrers han arribat vehicles que fa uns anys no haguéssim imaginat, com els patinets o bicis elèctriques, i molts d'ells es presenten com una alternativa de mobilitat que promet no sols reduir la congestió del trànsit, sinó també contribuir a un entorn més net i sostenible. No obstant això, aquesta transformació en la mobilitat urbana presenta certs desafiaments, i és crucial abordar-los de manera responsable per a aconseguir una convivència harmoniosa a les ciutats.

Un dels principals reptes és la falta de regulació entorn dels vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals es troben els patinets. Mentre que la tecnologia avança amb passes de gegant, els processos normatius segueixen un altre ritme. Ja el 2020, el Consell de Ministres va aprovar un reial decret que modificava el Reglament general de circulació i el Reglament general de vehicles per a canviar la regulació del trànsit en l’àmbit urbà, on s'incloïen els VMP. El text en regula els requisits tècnics i les condicions, i indica que passen a ser definits formalment com a vehicles.

“Un dels principals reptes és la falta de regulació entorn dels vehicles de mobilitat personal. La tecnologia avança a passos de gegant mentre els processos normatius segueixen un altre ritme”

Encara queda pendent adaptar aquest reial decret a les ordenances municipals de circulació. És cert que hi ha municipis que han avançat en aquesta direcció: l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, va modificar l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles el 2021 per a incorporar com i per on poden transitar aquest tipus de vehicles, concretant l'edat mínima d'ús o el règim sancionador, entre altres aspectes.

Els VMP tenen un potencial sostenible innegable. Gràcies a les seves zero emissions i un impacte ambiental significativament menor al dels vehicles tradicionals, ofereixen una oportunitat única per a reduir la nostra petjada de carboni i millorar la qualitat de l'aire a les ciutats. No obstant això, els VMP només impliquen un benefici per a la societat si s'utilitzen de manera cívica. Resulta imprescindible que els usuaris recordin la seva responsabilitat a l'hora de respectar les normes de trànsit i compartir l'espai públic de manera equitativa, tant amb els vianants com amb els altres vehicles.

“Un exemple de referència és la feina conjunta de l’Autoritat de Transport de Londres amb les administracions locals i el sector privat per crear un model d’ús dels VMP”

El complex encaix d'aquests nous mitjans de transport a les ciutats fa necessària una major col·laboració publicoprivada per a dissenyar solucions innovadores que en permetin un ús segur i responsable. Això ajudarà a impulsar la mobilitat urbana sostenible d'una manera més equilibrada que beneficiarà i millorarà la convivència. Un exemple de referència és la feina conjunta de l'Autoritat de transport de Londres (Transport for London), administracions locals (London Councils i “boroughs”), el govern britànic i el sector privat (empreses com Dott, Lime i Tier) per a desenvolupar a l’ensems un model d'ús dels VMP a la capital anglesa.

Com a societat, és necessari afrontar aquests reptes amb una visió a llarg termini amb l'objectiu d’augmentar la qualitat de vida de la ciutadania, especialment en entorns urbans. Gràcies a un esforç conjunt podrem forjar un futur en el qual els vehicles de mobilitat personal siguin una part integral de les ciutats, en harmonia amb els principis de seguretat viària i sostenibilitat ambiental. El camí cap a aquesta visió pot ser desafiadora, però també és una oportunitat per a demostrar el nostre compromís amb un futur millor.