Director gerent de Deutsche Telekom Global Business Iberia

Una connectivitat integral per a l’èxit empresarial

"La connectivitat no és un concepte aïllat, convergeix amb altres solucions per donar resposta a les necessitats"

La connectivitat és un valor a l'alça que s'ha convertit en un pilar fonamental de les empreses per guanyar en competitivitat. Espanya se situa en el tercer lloc en connectivitat, mantenint-se com un dels líders europeus en cobertura de banda ampla fixa, segons revela l'últim Índex de l'Economia i la Societat Digitals (DESI) publicat per la Comissió Europea. Un àmbit en el qual el país continua avançant en el desplegament de xarxes de molt alta capacitat, especialment en xarxes fixes. Si territorialitzem, comprovem que regions com Catalunya han escalat posicions en connectivitat i se situa ja en el primer lloc del rànquing en la implantació de banda ampla fixa.

Aquestes dades mostren la importància que té la connectivitat al país, que, a més, es posiciona com una tecnologia essencial no sols per a l'impuls de les comunicacions fluides i de qualitat, sinó com a palanca econòmica per al desenvolupament del negoci. Avui dia, el paper de la connectivitat ja no és un concepte aïllat, sinó que convergeix amb altres solucions per donar resposta a les necessitats de comunicació de les organitzacions. La migració dels serveis cloud i el seu conseqüent funcionament ple està associat a una connectivitat excel·lent, sigui per comptar amb una bona amplada de banda sigui per la interconnexió correcta del CPD empresarial. L'objectiu és reduir al màxim les latències i garantir la solidesa de la infraestructura de comunicacions.

"La connectivitat ja no és un concepte aïllat, sinó que convergeix amb altres solucions per donar resposta a les necessitats de comunicació"

Precisament, la connectivitat i els serveis cloud apareixen entre les tendències tecnològiques clau del mercat per a les comunicacions empresarials, amb un pes important tant per a les entitats privades com per als organismes públics. I és que els entorns empresarials aposten de manera decidida per solucions que garanteixin comunicacions escalables, flexibles, que els permetin la mobilitat o, en definitiva, que els ajudin a adaptar-se a qualsevol escenari que faciliti relacions pròsperes amb els seus clients.

Aquí parlem tot tipus de col·laboracions entre empreses o de les operacions pròpies quotidianes de l'entorn corporatiu, ja sigui des de donar serveis de manera òptima des d'oficines distribuïdes, proporcionar la millor experiència client des dels Contact Centers, augmentar la productivitat de la seva activitat a les fàbriques amb conseqüent estalvi de costos, o garantir una connectivitat d'èxit en la celebració de grans esdeveniments amb la resolució d'incidències en temps real. En aquest context és on la connectivitat, els serveis cloud, les solucions de comunicació unificades i de col·laboració end to end guanyen rellevància per proporcionar el millor servei a les organitzacions.

Un altre aspecte que les empreses valoren cada vegada més és la seguretat en l'arquitectura de les seves comunicacions. Les tecnologies SD-WAN estan guanyant terreny en el mercat en simplificar el control i l'administració de la infraestructura TI i aportar una major confiabilitat i blindatge davant possibles amenaces cibernètiques. Els últims informes del sector donen bon compte de l'aposta de les companyies per aquesta tecnologia, que va créixer un 9% en 2022, segons IDC. Altres pronòstics, com els de Gartner, auguren que, per a 2026, el 30% de les noves adquisicions d'SD-WAN es realitzaran sota algun model de xarxa com a servei (NaaS), indicant, al seu torn, la rellevància d'aquest sistema en concepte de servei.

"La connectivitat estarà present en els futurs models de comunicacions empresarials al costat d'una innovació indispensable en seguretat"

Sigui d'una forma o una altra, el que sembla clar és que la connectivitat, i la seva integració amb altres tecnologies, estarà present en els futurs models de comunicacions empresarials al costat d'una innovació indispensable en seguretat. Per a moltes companyies, la transformació de les seves comunicacions a aquest nou paradigma pot resultar un procés de gran complexitat, per la qual cosa serà apropiat aliar-se amb un soci estratègic de qualitat que li acompanyi en la integració dels seus sistemes, en el procés de migració al cloud i a consolidar projectes end to end de desplegament de solucions i infraestructura de comunicacions i connectivitat que els permetin agilitat, flexibilitat, escalabilitat i mobilitat en les seves comunicacions per a garantir no sols la continuïtat, sinó el creixement dels seus negocis.