Presidenta de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya

Els Parcs Científics i Tecnològics com a eix del talent i la innovació

"Els parcs científics i tecnològics són un element bàsic i important del sistema d'innovació de Catalunya"

La Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya conforma un dels ecosistemes de coneixement, talent i innovació, més rellevants del territori. Està formada per 15 parcs membres distribuïts pel territori català i gairebé tots són Parcs Científics i Tecnològics (PCTs) universitaris, bé com a unitat de la mateixa universitat o bé amb forma jurídica pròpia, però estretament lligada a la universitat.

Aquesta modalitat de PCTs estretament vinculats a la universitat fa que els nostres parcs siguin una eina molt important pel foment de la transferència tecnològica i de coneixement, de desenvolupament d'iniciatives de suport a l'emprenedoria i de la creació d'empreses de base tecnològica, generant així oportunitats de valor al talent format i sorgint de les nostres universitats i contribuint a la generació de teixit productiu. Amb més de 2.500 empreses de base tecnològica ubicades als seus espais, els parcs són, per tant, un element bàsic i important del sistema d'innovació de Catalunya.

"Amb més de 2.500 empreses de base tecnològica, els parcs científics i tecnològics són un element bàsic i important del sistema d'innovació de Catalunya"

La seva capacitat i orientació a la generació de noves iniciatives empresarials, el seu suport a la innovació de la indústria, així com la seva activitat per la captació d'empreses estrangeres i a la internacionalització de les empreses nascudes aquí, posicionen els parcs catalans com a instruments necessaris i de valor per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya. Un desenvolupament que passa per la generació d'una base empresarial sòlida i ben posicionada de cara al futur i, per tant, molt vinculada a les noves tecnologies. Un teixit empresarial que tingui al seu abans i de forma fàcil accés al coneixement i a la innovació. L'accés al talent que amb tanta excel·lència formem a les universitats catalanes (i així ho confirmen els rànquings més importants del món), i l'accés a la tecnologia i innovació que de forma tan rellevant es genera en el si dels grups de recerca i instituts de recerca de les universitats, i en els centres tecnològics catalans (molts d'ells ubicats en els PCTs).

Així, els PCTs són ecosistemes on es troben la universitat (talent i coneixement), l'empresa i centres tecnològics i, per tant, entorns que faciliten la valorització tecnològica en forma de spin-off, la creació d'empreses de base tecnològica i el seu creixement (emprenedoria, incubació i acceleració), i contribueixen a la disminució del gap universitat-empresa, impulsant la col·laboració entre empresa-universitat-centres tecnològics, així com amb altres agents del sistema d'innovació. En definitiva, entorns que faciliten la transmissió de coneixement i el creixement de les empreses, les persones i la societat.

"Els PCTs són ecosistemes on es troben la universitat, l'empresa i centres tecnològics"

En aquest sentit, en un món globalitzat com l'actual, i amb la premissa de pensar en global i actuar en local, des de la XPCAT creiem fermament en les aliances amb tots aquells agents del sistema de ciència, tecnologia, empresa i mercat, que treballen per al progrés econòmic, amb l'objectiu de donar resposta als reptes globals de l'economia del coneixement. I per això, la XPCAT té la voluntat d'alinear-se i col·laborar amb, Govern, agents de finançament, associacions empresarials, incubadores, acceleradores..., tant nacionals com internacionals, tant públiques com privades, per, amb els nostres actius i les nostres capacitats, ajudar i contribuir a la conformació i consolidació d'un teixit industrial competitiu que faci del nostre territori un territori ric en oportunitats i benestar.

Etiquetes