Directora de Sector Públic i Sanitat de Sopra Steria a Catalunya

Directora general d’INETUM Catalunya i colíder del grup DonaTIC del CTecno

Més dones a la tecnologia

La tecnologia és un motor de transformació. Algú ho posa en dubte? La covid-19 ens ha demostrat que necessitem impulsar les empreses de valor afegit i una economia que situï la indústria digital com un dels seus eixos vertebradors. Però es pot assolir aquest repte sense un teixit empresarial i de talent emergent inclusiu? Aquest àmbit TIC i aquests professionals han de dissenyar el nostre futur, i ho estan fent, tot i que amb una mirada esbiaixada perquè la presència de les dones en ell és encara molt minoritària.

Segons el Digital Talent Overview, el 26,5% de les posicions digitals a Barcelona estan ocupades per dones. Si ampliem el radi de visió i ens fixem en Catalunya, amb dades recollides pel Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019 del CTecno, la xifra es redueix fins al 8%. Per això ens preguntem: on són les informàtiques, les programadores, les investigadores, les biotecnòlogues i totes les professionals i directives?

El context fa més que palesa la necessitat de presentar un manifest com el que ha elaborat el grup DonaTIC del CTecno per donar a les dones les oportunitats que mereixen i que ajudi a les empreses a fer-ho possible. La igualtat de gènere és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i cal contribuir des de tots els sectors per arribar-hi. S’ha repetit incansablement que la tecnologia és un motor de canvi, de transició, de transformació, de reactivació... cap a un futur millor, i no ens podem permetre un futur digital on no s’incorpori el talent femení, necessitem la visió de la dona i volem la seva presència com a part activa d’aquest procés.

"No ens podem permetre un futur digital on no s’incorpori el talent femení, necessitem la visió de la dona i la volem com a part activa del canvi"

El mateix Baròmetre del CTecno assenyalava que prop del 10% de les empreses havien implantat plans per fomentar la presència femenina. Malauradament, la dada encara és massa reduïda. Amb aquest manifest volem ajudar les organitzacions a aplicar mesures que les puguin situar en el mapa de companyies que fomenten aquesta igualtat, que valoren la capacitat, l’experiència i el talent per davant d’un nom, d’una cara o del gènere.

El Manifest identifica i dona suport en tot el procés d’onboarding empresarial i de desenvolupament de la carrera professional dins l’organització; inclou el procediment de selecció des de la publicació de places, les entrevistes i la selecció, com les promocions, salaris i conciliacions, evitant discriminacions de gènere i vetllant per la igualtat efectiva entre dones i homes. Important és també implementar nous estils de lideratge, noves maneres de fer, i visibilitzar nous referents que traccionin i motivin altres professionals. Que aquestes professionals, a la vegada, esdevinguin referents i motivadores de generacions més joves per fer entendre que les carreres STEM no són només per als homes. El motor real de progrés és un canvi cultural i social que ens inclou a tots.

"Important és també implementar nous estils de lideratge, maneres de fer, i visibilitzar nous referents que motivin altres professionals"

El manifest és només la primera pedra. Ara volem treballar perquè reverteixi en una indústria potent, amb futur, amb oportunitats per a totes i tots i que representi les societats en la seva amplitud, una societat lliure, flexible i que s’ajusti a les necessitats d’un món cada vegada més DIGITAL.

Etiquetes