Director general de BETWEEN Technology

Semiconductors i talent

"Actualment un vehicle de gamma mitjana ja incorpora desenes o centenars de xips"

Aquestes darreres setmanes estem llegint notícies on podem veure que hi ha produccions de vehicles que estan aturades i retards en el lliurament de portàtils o altres aparells electrònics, entre d'altres. En alguns casos, aquesta aturada de l’activitat repercuteix en els llocs de feina que hi ha en joc. El motiu d'aquest fenomen és l'escassetat dels semiconductors i a la ruptura de la cadena de subministrament d'aquests components.

La falta de xips és la culpable que s'hagin produït al voltant d'1,4 milions menys automòbils al primer trimestre 2021, segons IHS Market. Els xips, microxips o semiconductors estan presents en infinitat d'aplicacions. Es fa difícil avui en dia no tenir un aparell electrònic que no en tingui algun: cotxes, mòbils, televisions, consoles de videojocs i tota classe de dispositius en tenen.

"Actualment un vehicle de gamma mitjana ja incorpora desenes o centenars de xips"

La pandèmia ha tingut un efecte doble en la producció d'aquests components. Per una banda, la demanda s'ha vist molt incrementada. Casos com els portàtils per fer classes des de casa o per teletreballar, o les consoles de videojocs en passar tots més temps a casa, han fet que hi hagi hagut un gran augment de la demanda que no es pugui atendre amb la capacitat actual de les plantes de fabricació de semiconductors. Així mateix en el món de l'automoció també s'ha vist augmentada la demanda a causa de l'increment de l'electrificació i automatització dels vehicles, que fan que hi hagi cada cop més sensòria i major necessitat de xips. Cal pensar que actualment un vehicle de gamma mitjana ja incorpora desenes o centenars de xips.

Per altra banda, durant la pandèmia totes les indústries, inclosa la indústria de fabricació de semiconductors, van quedar aturades durant setmanes, fet que va impedir servir aquests components. En reprendre l'activitat, la situació es va veure agreujada per l'increment sobtat de la demanda. No estava previst i va provocar, i segueix provocant avui en dia, aquests retards en el lliurament de components per culpa del desajust entre l'oferta i la demanda. L'aturada forçada per la pandèmia, l'alça en la demanda i la falta de previsió juntament amb la rigidesa d'aquest tipus de produccions, que requereixen unes quantitats molt importants d'inversió, fa que tinguem aquesta situació.

A Occident tenim una dependència molt gran d'Àsia en la producció de xips. Aproximadament el 70% de la producció mundial es fa Àsia. Taiwan, Corea del Sud, Japó i la Xina són els països que més microxips produeixen, mentre que Europa i els Estats Units han quedat relegats a un segon pla.

"Aproximadament el 70% de la producció mundial de xips es fa Àsia"

Una de les coses que ens ha ensenyat la pandèmia és que la globalitat també té el seu costat fosc. Hem vist com les cadenes de subministrament es trenquen i indústries senceres queden penjant d'un fil, i això ha provocat un moviment de reindustrialització per disminuir la dependència d'altres continents. A Europa hem d'aconseguir tenir un paper rellevant en aquest assumpte. Tenint en compte que construir una fàbrica de xips requereix una gran inversió i d'una mà d'obra altament especialitzada, i que això no s'aconsegueix en dos dies, cal que des de ja els governs apostin fort i facin estratègies a mitjà termini per a posicionar-nos. Crec que amb els fons europeus Next Generation tenim una oportunitat que cal aprofitar.

Bosch i Intel són algunes de les companyies que ja han fet pública la seva intenció de muntar fàbriques de semiconductors en sòl europeu. Amb aquesta iniciativa, Europa busca eliminar el mercat asiàtic del monopoli amb la intenció d'arribar a acaparar el 20% de la producció mundial.

"Europa busca eliminar el mercat asiàtic del monopoli amb la intenció d'arribar a acaparar el 20% de la producció mundial"

Cal destacar també que a casa nostra mateix tenim grans iniciatives que ens donen una mica d'esperança. Un gran exemple és el xip Lagarto, un microxip made in Barcelona per un grup de més de 30 enginyers i investigadors que durant més d'un any han treballat en aquest disseny. El projecte ha estat coordinat pel Barcelona Supercomputing Center (BSC), vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Hem d'estar orgullosos i és un primer pas a fer dissenys més avançats i qui sap si a aspirar a tenir producció local.

Etiquetes