Director acadèmic del Blockchain Institute & Technology

Cardano és únicament una criptomoneda més?

“Cardano està aportant la seva expertesa en la creació d’un euro digital estable perquè pugui competir amb garanties”

El programa de recerca Horitzó 2020 ha estat el més ambiciós que ha posat en marxa la Unió Europea en l'àmbit de la recerca i la tecnologia. Compta amb el suport dels líders europeus, ha estat vigent durant 7 anys (2013-2020) i ha tingut un pressupost de 80 bilions d'euros. Aquests diners s’han destinat únicament a finançar projectes, on trobem propostes com PriviLedge, basat enblockchain i amb una magnitud prou important per absorbir 4,5 milions d’euros. Universitats de gran prestigi europeu, així com el centre de recerca d'IBM i l'empresa INPUT-OUTPUT (fundadora de Cardano) han estat rebent finançament d'aquest programa per al desenvolupament en noves tecnologies i solucions basades en la seva aplicació.

Com anècdota, és interessant saber que Cardano des de l'any 2018 forma part d’INATBA, que està treballant amb grans esforços econòmics i logístics per desenvolupar un moneder digital segur per guardar, custodiar i gestionar el famós euro digital. Un euro digital que pugui ser el veritable competidor de les stablecoins que tenim avui circulant. Cardano també està aportant tota la seva expertesa per assessorar sobre la creació d'aquesta moneda estable digital perquè pugui competir amb garanties davant el sorgiment de nous sistemes de transacció en altres països. A més a més, està traient la seva pròpia moneda estable algoritme, i això pot ser un gran punt a favor.

“Cardano està aportant la seva expertesa en la creació d’un euro digital estable perquè pugui competir amb garanties”

No és forassenyat pensar que a mitjà termini el banc central adopti l'estructura matemàtica i criptogràfica estable de Cardano per a l'euro digital, ja que la col·laboració entre Cardano i la UE és mes estreta del que sembla. De fet, la feina conjunta és vital i molt necessària si una entitat com la UE vol entrar en el món tecnològic per crear les finances de les pròximes generacions. Dotar la zona euro d’una moneda única i digital, amb un moneder segur i un ampli accés a productes, ofertes i serveis que barregin el món analògic amb el digital, no és una tasca gens fàcil ni es pot assolit en quatre dies.

El sistema d’Identificació Única que ja s’ha dissenyat per als 28 països de la comunitat permet emmagatzemat detalls de pagaments i cobraments, contrasenyes, cobrar factures, pagar o rebre impostos, accedir a la banca tradicional i a la digita per prestar o demanar liquiditat... I tot això, de forma pseudoanònima, barata i sense presència física.

"La creació de l’euro digital i la Identificació Única podrien generar cada any 10 milions d’euros, i prop de 27.000 llocs de treball en cinc anys"

S'estima que aquest sistema, ben filat, podria generar cada any 10 milions d'euros de beneficis, sense comptar la taxa de creixement perpetu que tenen l'ús de noves tecnologies i l'adopció progressiva que es va succeint en el temps. També es preveu que 27.000 llocs de treball de nova creació aflorin els pròxims 5 anys, que hi hagi una rebaixa en les emissions de CO2 important, i que es rebaixin les laborals dels serveis públics.

PriviLedge encaixa molt bé en tot aquest context. El projecte es proposa com a eina clau en quatre casos d’ús:

  1. Verificació del vot en línia.
  2. Execució de contractes per a assegurances (sense disputa).
  3. Registre (medicina, estudis, finances, legal...).
  4. Mecanisme d'actualització per als stake-based-ledgers.

Amb tot això i més, Cardano possiblement és d'aquests projectes que ens portaran amb mà ferma mitjançant l'aplicació de la tecnologia a un altre nivell com a ciutadans, podent extrapolar aquest cas d'èxit a tots els paises del món que vulguin travar amb ells.