Director acadèmic del Blockchain Institute & Technology

El ‘token’ de governança i el seu valor com a capital

"Una 'blockchain' és una microeconomia en línia, organitzada segons el seu servei, i regulada pel seu propi protocol"

Sembla que es comença veure un bri d'esperança i solidesa en el valor intrínsec de les criptomonedes, on per sort hem passat d'apuntar i disparar (esperant tenir sort i encertar) a un model actual més professional, on es requereix Però abans d'agitar banderes i voler veure tot en positiu, hem d'entendre tant els tipus de capital com la seva influència en les organitzacions.

No tot el capital influeix per igual en la governança, ja que un capital productiu i humà és diferent a un capital financer, o a un capital social, o a un capital polític. Per tant, el valor d'un capital és proporcional al valor dels recursos que governa. Aquesta afirmació ens porta a la reflexió que qui té el control dels recursos, té l'avantatge de dirigir-los també per al seu benefici. Ens acostem, no sé si encertadament o perillosa, a la comparació enre acció i token de governança.

"Una 'blockchain' és una microeconomia en línia, organitzada segons sigui el seu servei, i regulada pel seu propi protocol"

Tokens, recursos productius i fluxos de valor formen el poder de canviar les regles. Per a entendre el valor com capital
de la governança, has de veure i entendre una blockchain com una microeconomia en línia, organitzada segons sigui el seu servei, i regulada pel seu propi protocol.

La prova de participació és un bon exemple de valor i governança. Els tokens que bloqueges i delegues són una forma
de capital perquè representen el poder d’organitzar els recursos econòmics de la xarxa, la capacitat de producció i la distribució de l’ingrès. En la part de governança, la participació és un mecanisme que dictamina com s’han d’assignar els ingressos entre els miners. Tot això crea un efecte que, a mesura que el valor de l'ingrés creix juntament amb
la demanda de l'usuari pels tokens, també ho fa el seu valor.

"A mesura que el valor de l'ingrés creix juntament amb la demanda de l'usuari pels tokens, també ho fa el seu valor"

Els pools de liquiditat són el concepte més tècnic i avançat de tot l'univers  Però cal tenir clar que el concepte de token de governança ha donat el tret de sortida que ajudarà a valorar i entendre millor el comportament exponencial i explosiu (tant a institucionals com a escèptics), del preu de cotització d'aquests tokens i sistemes de governança.

Estudiar/analitzar la viabilitat i rendibilitat d'un projecte criptogràfic en funció de com incentiva el seu cercle econòmic, de com atreuen liquiditat i usabilitat al seu protocol/plataforma, marca la diferència entre professionals del
sector i aficionats oportunistes.

Etiquetes