Coordinadora d'un paquet de treball del projecte 'CO3' del programa Horizon 2020

Realitat augmentada: usos i desafiaments

"L'experiència immersiva desafia la privacitat de l'usuari perquè mostra un conjunt dels hàbits i patrons d'interacció"

L'ús de realitat augmentada (AR) està guanyant cada cop més importància. Aquesta s'aconsegueix gràcies a un dispositiu equipat amb una càmera i una pantalla a través de la qual un usuari visualitza el resultat combinat i viu una experiència immersiva. El dispositiu pot incloure un conjunt de sensors complementaris per detectar la posició geogràfica i l'orientació de l'usuari.

Els usos més comuns són:

  • Medicina: proporciona una interfície visual en temps real per monitorar l'impacte d'una intervenció en els pacients, basant-se en dades de diferents sensors, com la ressonància magnètica, reduint així el risc d'una operació.
  • Militar: les pantalles de visualització i muntatge frontal són dispositius essencials perquè els soldats controlin les ordres i estiguin al corrent de les operacions en el camp de batalla.
  • Turisme: s'utilitza per brindar l'avantatge de comptar amb un guia personal.
  • Navegació: la implementació d'AR en aquest camp és massiva per mostrar ubicació amb el valor afegit dels indicadors de trànsit virtuals, com la velocitat, la direcció o la informació del servei de trànsit.
  • Educació: els continguts es poden reemplaçar o millorar amb informació augmentada per explicar informació, visualitzar l'historial incloent objectes 3D i interaccions.
  • Videojocs: l'AR expandeix el camp de joc al món físic, possibilitant activitats esportives i d'exercici, socialitzant i millorant l'ús en altres àrees com el turisme i la salut.
"Una experiència immersiva desafia la privacitat de l'usuari perquè mostra un conjunt dels seus hàbits i patrons d'interacció"

No obstant això, abans d'utilitzar aquesta tecnologia en algun projecte, és necessari tenir en compte uns certs desafiaments:

  • Privacitat: una experiència immersiva és un tema desafiador en termes de privacitat de l'usuari a causa de la forma en què l'usuari interactua amb el sistema i les dades que ha de proporcionar, perquè mostren un conjunt dels seus hàbits i patrons d'interacció.
  • Requeriments: la definició dels objectius, requisits i recursos que s'usen en un projecte amb AR pot ser un desafiament. S'ha d'equilibrar el cost, el temps de configuració, la precisió i el tipus de dispositius requerits.
  • Tecnologia: accedir a aplicacions amb AR significa que l'usuari ha de comptar amb una tecnologia actualitzada, sense això no serà possible tenir una experiència satisfactòria.
"Accedir a l'AR significa comptar amb una tecnologia actualitzada, sense això no serà possible tenir una experiència satisfactòria"

Com hem pogut veure en aquest resum, l'ús de la realitat augmentada és possible en diferents àmbits per millorar l'experiència dels usuaris, però també és necessari tenir en compte alguns desafiaments. Les empreses o dissenyadors que aposten per l'AR, necessiten tenir fins i tot una visió a llarg termini.