Director general de BETWEEN Technology

És l’hora de les pimes!

“La mancança de massa crítica pot dificultar l’accés al finançament per invertir en tecnologia en una pime”

Catalunya és un país de pimes, igual que ho és Espanya i molts països d'Europa. Una empresa es considera una pime quan té menys de 250 treballadors. Segons dades de tancament de 2020, a l’Estat hi havia un total de 2.884.099 companyies. D'aquestes, sols un 0,16% es consideren grans corporacions. Per tant, la resta, el 99,84% són petites i mitjanes empreses. A més, el 93,88% d’aquestes tenen menys de 10 treballadors, és a dir, són microempreses. Amb això, les pimes espanyoles representen un 65% del PIB i un 72% de l'ocupació.

Si fem una comparativa en l'àmbit d'Europa, veiem que estem per sota de la mitjana en nombre de treballadors per empresa i molt per sota d'economies avançades com Alemanya o Regne Unit.

El fet de ser una pime no és dolent. Al contrari, una empresa per poder arribar a ser una gran empresa ha d'haver estat primer petita i després mitjana... Seria una mica estrany crear una companyia des de zero amb 500 treballadors, no? El que sí que pot implicar ser una pime és una mancança de massa crítica que en dificulti l'accés al finançament i als recursos necessaris per innovar i invertir en tecnologia. Això la situa en una situació d'inferioritat a l'hora de competir en el mercat amb grans empreses per optar a grans projectes, poder accedir a mercats exteriors i aprofitar economies d'escala.

“La mancança de massa crítica pot dificultar l’accés al finançament per invertir en tecnologia en una pime”

En aquest sentit, les estadístiques demostren que la talla de les empreses és un factor crític, ja que determina la productivitat de les mateixes i, per tant, la seva competitivitat al mercat.

Productivitat laboral per talla d’empresa – Valor Afegit Brut per treballador (MEUR).
Font: Eurostat, Structural business statistics, 2019. Análisis Afianza

A Espanya la productivitat de les empreses mitjanes i grans és de més del doble en relació a les microempreses. Això demostra que hi ha una bretxa important que ve determinada per la talla de les empreses. Som davant d'una gran oportunitat: poder aconseguir que les pimes espanyoles guanyin talla i siguin més innovadores i competitives. Això repercuteix directament en poder augmentar el PIB i per tant en el creixement de l'economia. Fàcil de dir però difícil de fer. No hi ha receptes màgiques ni dreceres. Cal treball, esforç i perseverança.

Una de les oportunitats de millora que tenen les pimes és la digitalització. Gràcies a l'aplicació de la tecnologia a les empreses es poden aconseguir millores de costos i, per tant, augmentar la competitivitat d'aquestes.

"La transformació digital s'ha d'encarar com un repte estructural de forma contínua i no com un projecte puntual"

La transformació digital a les empreses s'ha d'encarar com un repte estructural que cal treballar de forma contínua i no com a un projecte puntual amb inici i fi. Té implicacions a tots els nivells de l'empresa i requereix una visió holística.
No es tracta simplement de canviar d'ERP o de fer una pàgina web. Es tracta d'un canvi cultural dins l'empresa que fa que les persones hagin d'adaptar la seva forma de treballar per ser més eficients i competitius.

En aquest context, existeixen ajudes per part dels governs que busquen assistir a les empreses a digitalitzar-se mitjançant la contractació de professionals del sector tecnològic. Una eina és el fons Next Generation EU de la Unió Europea, cridat a ser un revulsiu per donar resposta a la crisi generada per la pandèmia originada per la covid-19. Es tracta d'un instrument d'estímul econòmic que ha d'ajudar a reactivar les economies dels diferents països de la UE.

Tots els governs i les seves institucions estan treballant per fer arribar aquestes ajudes d'una forma adequada als seus teixits industrials i econòmics. Cal que les pimes rebin la seva part proporcional i aconseguim fer el salt qualitatiu que hem comentat anteriorment. Les pimes són la base i el suport de l'economia, i hem de cuidar-les perquè segueixin sent-ho.

"Les pimes són la base i el suport de l'economia, i hem de cuidar-les perquè segueixin sent-ho"

 

Etiquetes