Cofundador i CEO de TalentUp.io

L’empresa que ofereix sous de San Franciso a qualsevol ciutat del món

"Spotify i altres empreses que ofereixen treball en remot apareixeran com a competidors en tots els hubs tecnològics"

En articles anteriors ja hem comentat com la crisi del coronavirus ha ocasionat que la contractació de professionals s'estengui fora de l'àrea geogràfica de moltes empreses, anant encara més enllà i contractant talent en altres ciutats o països. Recentment Spotify, una de les empreses que ha optat per aquesta estratègia ha anunciat que oferirà als seus empleats el salari basant-se en San Francisco independentment de la ciutat on estiguin vivint. És una estratègia ambiciosa, ja que els sous per a professionals digitals a San Francisco són, de lluny, els més elevats comparats amb altres hubs tecnològics. Intentem entendre per què i quines conseqüències pot tenir.

Gràfic de salari per un programador sènior a les ciutats representades. Moneda: Euro

Per què Spotify recorre a aquesta estratègia? Primer de tot, perquè s'ho pot permetre. Spotify és una de les empreses tecnològiques més punteres a Europa i pot oferir aquests sous als seus treballadors. Sembla, doncs, que aquesta proposta queda restringida a empreses amb uns grans beneficis o bé que ja estiguin ubicades dins l'ecosistema de Silicon Valley o els Estats Units, és a dir, que ja estan acostumats a pagar aquestes xifres.

A priori, oferir un salari elevat independentment de la zona geogràfica fa que els diners no siguin un inconvenient a l'hora de decantar-se per una oferta seva. Per tant, aquestes empreses poden optar al talent més exclusiu independentment de la seva ubicació. Ara bé, com afecta aquesta nova decisió al mercat de talent?

"Spotify i altres empreses que ofereixen treball remot apareixen com a nous competidors en tots els 'hubs' tecnològics del món"

Des d'una perspectiva de captació de professionals en els grans hubs tecnològics, la decisió que ha pres Spotify genera encara una bretxa més gran entre els salaris més elevats i aquells més modestos. En general, als hubs tecnològics d'arreu del món (Barcelona, París, Londres, Nova York...) trobem un grup d'empreses que competeixen globalment. Aquest és el que conté un menor nombre d'organitzacions i amb un rang salarial més extens. Amb l'aparició d'empreses que treballen en remot ja no és necessari que una organització disposi d'una oficina per captar talent en aquella ciutat, per tant Spotify i altres empreses que ofereixen treball remot apareixeran com a nous competidors en tots els hubs tecnològics del món.

Quina conseqüència pot tenir que més empreses segueixin la mateixa estratègia que Spotify? Ara mateix són poques les organitzacions que ofereixen els mateixos salaris independentment de la ubicació, per la qual cosa el mercat no percep una alteració important dels rangs salarials. Si més empreses duen a terme aquest nou pla d'acció, apareixeran bandes salarials cada vegada més desiguals, on empreses amb recursos més limitats oferiran salaris menors mentre que les empreses amb uns sous més alts podran atraure el talent més top.

"Si més empreses duen a terme aquest nou pla d'acció, apareixeran bandes salarials cada vegada més desiguals"

Aplicar el mateix salari independentment de la ciutat on es treballa farà augmentar les desigualtats entre professionals, on dues persones ocupant la mateixa posició podran tenir una diferència de salaris que sigui cinc vegades major. Això sense parlar de la diferència salarial entre posicions amb gran demanda i d'altres més precàries. És un desequilibri no desitjable que pot causar perjudicis als professionals d'una ciutat.

Les bandes salarials són extremadament difícils de calcular, ja que depenen del conjunt d'empreses que estiguin competint per talent i l'oferta i demanda existent. Una aproximació que se sol utilitzar és el cost de vida. Es tracta d'aplicar un factor als salaris depenent de les despeses que es puguin generar en viure en una ubicació concreta. Una persona que viu a San Francisco cobra un salari més alt, ja que el seu cost de vida (productes bàsics, lloguer, oci...) és més elevat que el de Barcelona. A priori sembla una regla senzilla d'aplicar per ponderar quin salari s'ha de percebre. No obstant això, aquesta estratègia pot tenir mancances, ja que fins i tot el cost de vida en una mateixa ciutat pot variar si es veu al centre d'aquesta o en els suburbis.

"Dues persones ocupant la mateixa posició podran tenir una diferència de salaris que sigui cinc vegades major"
Gràfic del cost de vida per ciutats. De color més fosc les ciutats amb un cost de vida més elevat

En definitiva, les empreses haurien d'ajustar les bandes salarials dels seus treballadors de tal forma que tothom rebi un sou just comparat amb els costos que pugui tenir a la ciutat on treballa. Augmentar més la bretxa salarial no serà positiu per a cap empresa perquè l'únic que provocarà és una inflacionar encara més els salaris del mercat de talent.

Etiquetes