Enginyera en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte i sòcia de Young IT Girls

Emprenedoria femenina al sector tecnològic

“En el sector tecnològic l’emprenedoria femenina només representa el 15%”

Si poques noies estudien una enginyeria, menys encara les que emprenen en aquest sector. Aquest és el tema del qual tothom parla: l'emprenedoria femenina. En poc temps s'han impulsat molts congressos, formacions i ajudes per fomentar-la. Avui en dia, hi ha moltes fundacions i organitzacions que la potencien, amb l'objectiu d'aconseguir la
igualtat de gènere. Però en decidir la temàtica de l'article em vaig centrar en una branca més específica que em toca de ben a prop. Hi ha un vessant, on trobem una gran diferència de gènere, l'emprenedoria femenina al sector tecnològic. Que succeeix en aquests casos? Per què hi existeix aquesta frontera?

S'han analitzat les dades generals sobre la situació actual de l'emprenedoria femenina i s'ha trobat que l'últim Informe Mundial GEM (Global Entrepreneurship Monitor) assegura que només sis països del món presenten taxes d'emprenedoria similars entre homes i dones. Espanya encapçala la paritat en l'entorn europeu, per sisè any consecutiu, amb nou dones emprenedores per cada 10 homes. Supera la mitjana d'Europa, on només es compten sis dones per cada 10 homes emprenedors. S’ha conclòs que només el 30% de les dones són empresàries i un 11%
aconsegueixen llocs executius.

"Espanya encapçala la paritat en l'entorn europeu amb nou dones emprenedores per cada 10 homes"

També ens trobem que de mitjana, tres de cada quatre dones fundadores emprenen en verticals de negoci, mentre que una de cada quatre ho fa en sectors més intensius en tecnologia com blockchain o AI & machine learning.

Taula de l’evolució de la taxa d’activitat emprenedora de l’estudi GEM Barcelona 2018-2019


Ara ja coneixem la situació de l'emprenedoria femenina. Aquesta resulta engrescadora i el seu creixement afavoreix la paritat de gènere. Però on és realment la diferencia? Si segons les estadístiques i la gràfica de l'evolució TEA, l'emprenedoria femenina va en augment i pràcticament aconseguim la paritat, que està succeint al sector tecnològic?

En aquesta fase, s'ha decidit observar en quins sectors hi ha més emprenedoria femenina. En primera posició es troba el sector estètic, de perruqueria i bellesa, acompanyat del sector mèdic o de salut, seguit de l'alimentari, el turisme i l'educació. Un dels últims sectors amb un percentatge menor al 15% és el sector tecnològic.

“En el sector tecnològic l’emprenedoria femenina només representa el 15%”

S'ha observat les últimes estadístiques de la Universitat Politècnica de Catalunya per tenir el punt de vista del sector afectat. El percentatge de dones que duen a terme la matriculació de nou accés a la UPC representa el 29,9%, mostrant un lleuger augment respecte als cursos anteriors.

Si hi ha poques dones als graus d’e¡Enginyeria, al sector d’emprenedoria tecnològica menys. Fins ara s'ha pogut observar que l'emprenedoria femenina està en creixement, però malauradament no hi trobem a les nostres universitats un nombre elevat d'aquestes possibles candidates a empresàries.

A l'hora d'estudiar i fer cerca de la informació que s'ha exposat, vaig posar-me en contacte amb moltes organitzacions i centres del sector de l'emprenedoria, em vaig trobar amb moltes preguntes i poques respostes. No vaig poder obtenir gaires estadístiques, ni vaig localitzar estudis al respecte. Per sort, he pogut formar part de l'espai Emprèn UPC durant un parell d'anys, però no he pogut apreciar un augment de noies significatiu. Des que vaig començar el projecte
fins ara m'he trobat amb aproximadament un 10% de dones emprenedores en el sector tecnològic.

Actualment a l'espai Emprèn de tota la UPC es troben 79 projectes en desenvolupament, aquests grups estan formats per un total de 182 emprenedors/es. Però d'aquests emprenedors/es, només 34 són dones. Un total aproximat d’un 18.7% de dones, decideixen emprendre en el sector tecnològic, al programa Emprèn UPC.

“S’hauria de potenciar els estudis d’Enginyeria i l’emprenedoria en les noies per apoderar-les per endinsar-se al mon empresarial en el pla tecnològic”

Per tal de concloure, crec que s'hauria de potenciar no només, els estudis d'enginyeria en les noies, sinó també en l'emprenedoria dintre d'aquestes carreres. D'aquesta forma, apoderar a les dones per endinsar-se al món empresarial en el pla tecnològic.