Antoni Paz

Antoni Paz

Antoni Paz és president de la comissió d’Innovació i Indústria 4.0 del 22@NETWORK BCN i director executiu de KIM. És Enginyer en Indústries Agràries i Alimentàries per la Universitat Politècnica de Catalunya i posteriorment va cursar estudis en Ciència i Tecnologia dels Aliments per la Universitat de Barcelona. És també Executive MBA per EADA (Escola d'Alta Direcció i Administració). Amb una dilatada experiència professional en innovació i direcció científica en organitzacions privades (empreses, centres tecnològics i associacions empresarials) i públiques (administracions i universitats) fent tasques d'auditoria, assessoria i preparació, coordinació i gestió de projectes d'R+D+I.

Com a coordinador de projectes d'I+D+i ha treballat en l'avaluació de viabilitat tecnicoeconòmica de projectes, en la preparació de projectes per a l'obtenció de beneficis fiscals, obtenció de fons de finançament, gestió i justificació de projectes d'àmbit autonòmic, estatal i europeu. També ha participat en el disseny i impartició d'accions formatives en gestió empresarial, gestió de projectes, gestió de la innovació, aspectes financers d'I+D+i, i una altra formació específica dirigida fonamentalment a gerents, responsables, i comandos intermedis.

Antoni va iniciar la seva carrera en Consultoria Estratègica a SOLUZIONA com a auditor i assessor d'empreses com a Coordinador de la Divisió Nord-est a Espanya. La seva experiència li va valer per a iniciar una nova etapa com a Director de Desenvolupament Corporatiu en LEITAT, Centre Tecnològic de referència a Espanya, en la qual va adquirir coneixements relacionats amb la Innovació i la Transferència de Coneixement, així com la gestió de projectes innovadors i conceptes de valorització. Posteriorment va passar a iniciar el projecte KIMbcn, destinat a accelerar els processos de Transferència de Coneixement a Catalunya, com a Director Executiu, des del qual ha iniciat diferents iniciatives destinades a complementar la cadena de valor de la Transferència de Coneixement: KIM, KIMinvest, Desgin Reserach Innovation i iKIM, amb les quals ha guanyat experiència en àrees com el creixement empresarial, inversions de risc i finançament, gestió del disseny i internacionalització.

Opinions