La covid-19 dispara l’ús de la signatura electrònica

El teletreball obliga les empreses a digitalització processos com la formalització de contractes i tràmits administratius

Categories:

Redacció

La covid-19 dispara l’ús de la signatura electrònica
La covid-19 dispara l’ús de la signatura electrònica | CC0

La signatura electrònica és una de les eines més aplicades durant el confinament a Catalunya. La digitalització de processos i el teletreball han obligat a implementar una gestió telemàtica dels tràmits habituals, com la cumplimentació de contactres i acords, segons apunta Seres. Aquesta companyia ha desenvolupat la solució Contralia, que ha vist incrementada la seva demanda en el context de pandèmia de la covid-19.

El sistema reuneix un conjunt de dades que, mitjançant una plataforma que confereix la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita, serveix com a mitjà d’identificació. Els experts assenyalen que garanteix la seguretat del tràmit, permet evitar desplaçaments innecessaris i estalvia temps, així com permet estalviar espai físic a l’hora d’emmagatzemar documents.

Format de signatura

Segons estableix el Reglament europeu eIDAS, existeixen tres tipus de signatura. La versió simple es basa en les dades en format electrònic annexes a altres informacions o associades de manera lògica amb les que utilitza el signant.

En el cas de la signatura avançada, ha de complir els següents requisits: estar vinculada al signant de manera única; permetre’n la identificació; haver estat creada utilitzant dades de creació de la signatura electrònica que el signant pot utilitzar, amb un alt nivell de confiança, sota el seu control exclusiu; i estar vinculada amb les dades signades per la mateixa de manera tal que qualsevol modificació ulterior dels mateixos sigui detectable.

Finalment, la versió identificada com qualificada és una signatura electrònica que es crea mitjançant un dispositiu qualificat de creació de signatures electròniques i que es basa en un certificat qualificat de signatura electrònica.

De les tres, la signatura electrònica avançada és la més utilitzada per les empreses ja que aporta molta més seguretat que una signatura electrònica simple i el seu ús és molt més senzill, accessible i menys costós que el de la signatura electrònica qualificada.