Sant Joan de Déu i Microsoft estudiaran l’ús responsable de la IA generativa en salut

El Health Copilot Lab testarà la compatibilitat de les noves tecnologies algorítmiques amb la gestió de les dades, la investigació científica o l’atenció als pacients

Redacció

El projecte assegurarà la privacitat, la seguretat i la sobirania de les dades usades per la IA generativa
El projecte assegurarà la privacitat, la seguretat i la sobirania de les dades usades per la IA generativa | Microsoft

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i Microsoft han signat un acord de col·laboració per començar a desenvolupar el Health Copilot Lab, un laboratori de projectes d’intel·ligència artificial (IA) generativa aplicada al sector de la salut. A través d’aquesta aliança, els professionals mèdics i tècnics d’ambdues entitats treballaran plegats per estudiar quins són els àmbits que millor es poden beneficiar d’aquesta tecnologia, tot respectant la privacitat, la seguretat i la sobirania de les dades utilitzades.

Una de les primeres iniciatives que el Health Copilot Lab estudiarà és la implementació de la IA generativa al Command Center de l’Hospital Sant Joan de Déu, un centre de control des del qual els treballadors poden regular el flux de pacients i controlar grans volums de dades en temps real. La intenció és comprovar si introduir-hi les solucions d’IA de Microsoft pot ajudar a optimitzar els recursos i evitar saturacions i colls d’ampolla.

A més a més d’aquest projecte, les entitats també preveuen testar la utilitat de la IA generativa en camps com la investigació científica que té en marxa l’hospital i en l’atenció al pacient. En aquest darrer àmbit, sempre sota supervisió humana, es busca donar respostes adaptades a les necessitats humanes o automatitzar la codificació de les malalties minoritàries, entre altres. “La intel·ligència artificial generativa és una tendència imparable i el nostre hospital està començant a explorar-la en benefici dels pacients, els professionals i el sistema de salut, sempre seguint criteris ètics, de seguretat i de bones pràctiques”, ha assegurat el director gerent de Sant Joan de Déu, Manel del Castillo.