Els professionals amb més risc de perdre la feina amb ChatGPT

Les feines vinculades a les habilitats d’escriptura, la programació i l’anàlisi de dades són les més afectades pels algoritmes d’OpenAI

Categories:

Redacció

OpenAI analitza quines professions tenen més risc de perdre feina amb ChatGPT
OpenAI analitza quines professions tenen més risc de perdre feina amb ChatGPT | Marc Vilajosana

OpenAI ha analitzat les posicions laborals actuals per identificar quins professionals tenen més risc de perdre el seu lloc de feina com a conseqüència de la introducció de la intel·ligència artificial (IA) conversacional que proposen les diverses versions de ChatGPT. Els perfils més afectats són el dels matemàtics, comptables i auditors, analistes financers, escriptors i periodistes, advocats i administratius, supervisors de dades clíniques, i dissenyadors web i d’interfícies digitals.

Aquests cinc col·lectius han obtingut l’etiqueta de feines amb una exposició directa a l’impacte de la tecnologia, ja que l’ús de la tecnologia és suficient per reduir a la meitat el temps necessari per efectuar les tasques. A l’altra banda es troben les professions sense cap mena d’impacte i en els quals ni la qualitat ni les hores invertides es veuen afectades amb la introducció d’eines d’IA. Aquestes tenen a veure amb les habilitats científiques i de pensament crític, en les quals l’escriptura, la programació o l’anàlisi de dades són habilitats que intervinguin i que puguin completar els algoritmes entrenats per a aquest fi.

Altres professionals que es poden veure amenaçats per ChatGPT, tot i que en menor mesura, són els enginyers de blockchain, perfils judicials, correctors de textos o encarregats de la correspondència en una companyia.

El nivell d’estudis influeix

L’estudi ha encreuat les tasques executades en cada posició laboral amb la formació i l’experiència humana per fixar un percentatge d’afectació. Els resultats han permès concloure als investigadors que les persones amb estudis universitaris i títols professionals estan més exposats a les eines d’IA conversacional que les que únicament tenen una formació professional o estudis de nivell baix.

Per tal de reduir l’alarma, OpenAI apunta en les seves conclusions que el fet que la tecnologia pugui arribar a reduir el temps d’execució d’una feina no significa que sigui capaç de completar-la amb la mateixa efectivitat que una persona i, por tant, una substitució 100% eficient és gairebé impossible.

L’estudi s’ha dut a terme amb dades de la població dels Estats Units, on assenyalen que un 80% de la força laboral té almenys un 10% d’afectació pels models GPT; i un 19% dels treballadors veuria un mínim del 50% de les seves feines impactades pels algoritmes.