Els professionals digitals són més productius quan teletreballen

Només un 7% creu que aprofita millor el temps a l’oficina, mentre que un 81% es plantejaria deixar la feina si no pogués treballar des de casa

Categories:

Redacció

El 58% dels professionals digitals consideren que el treball en remot els ajuda a millorar la seva productivitat
El 58% dels professionals digitals consideren que el treball en remot els ajuda a millorar la seva productivitat | Bibhash (Knapsnack.life) Banerjee (Unsplash)

El teletreball s’ha convertit en una modalitat laboral consolidada després del confinament, però no totes les empreses confien en el compromís dels seus treballadors quan operen des de casa. Tanmateix, el 58% dels professionals digitals consideren que el treball en remot els ajuda a millorar la seva productivitat, mentre que només un 7% creu que són més eficients des de l’oficina, segons una enquesta elaborada per l’agència de contractació Prosperity Digital.

La possibilitat de treballar des de casa és especialment valorada pels treballadors del sector digital, fins al punt que el 81% es plantejaria deixar la seva feina actual si haguessin d’anar a l’oficina a temps complet. “L’absència de flexibilitat i les exigències de presencialitat, juntament amb la manca d’un pla de progressió en la carrera dels empleats, són les tres raons principals per les quals els professionals abandonarien l’empresa per buscar un lloc millor”, apunta el CEO de Prosperity Digital, Gary Mullan. Aquestes dades coincideixen amb les d’un estudi elaborat per la plataforma Hired, que assegura que un 24% dels treballadors acceptaria un lloc de treball amb un sou més baix a canvi de tenir la flexibilitat per poder teletreballar.

El valor d’equilibrar la feina i la vida

Aquesta preferència pel treball en remot es deu a diversos motius. L’enquesta, realitzada a més de 900 mànagers i treballadors del sector digital d’arreu d’Europa, assenyala que el principal avantatge del teletreball pel 87% dels participants és la possibilitat d’equilibrar millor la seva vida personal i laboral. De fet, el 81% dels enquestats considera que l’opció de fer feina des de casa hauria d’establir-se com un dret dels treballadors, mentre que el 85% defensa que el teletreball és tan beneficiós pels empleats com ho és per a les empreses.

Això no obstant, no tot és positiu en el teletreball. D’acord amb l’informe de Prosperity Digital, els treballadors creuen que el principal desavantatge d’aquesta modalitat és la pèrdua d’interacció cara a cara amb els companys de feina, mentre que els gestors opinen que l'inconvenient més gran és la sensació d’aïllament. Altres raons esmentades pels participants són la pèrdua de progrés en les seves carreres professionals i l’augment d’hores treballades en comparació amb l’oficina. Quan són preguntats pel principal obstacle a l’hora d’implementar el treball en remot en la seva companyia, el 30% dels empleats i el 44% dels mànagers coincideixen que es tracta de la dificultat per col·laborar.

Escepticisme per part dels gestors

La situació fa un gir quan ens fixem en la visió que tenen els mànagers. Segons l’estudi, el 76% dels gestors creu que és una modalitat que beneficia a les dues parts, mentre que un 74% creu que pot ser una bona estratègia per atraure professionals i el 70% creu que és el futur. Tanmateix, només un 25% creu realment que el teletreball millora la productivitat dels treballadors i només un 31% considera que hauria de ser un dret laboral. En aquest sentit, menys del 20% dels mànagers enquestats té previst optar pel treball 100% en remot en el curt termini.