Creixen un 79% les denúncies i reclamacions a l’APDCAT per vulneració de la protecció de dades

El 30% dels casos estudiats tenen a veure amb la vulneració del principi de confidencialitat

Categories:

ACN

Creixen un 79% les denúncies i reclamacions a l’APDCAT per vulneració de la protecció de dades
Creixen un 79% les denúncies i reclamacions a l’APDCAT per vulneració de la protecció de dades | Succo (Pixabay)

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha investigat i instruït 423 denúncies i reclamacions per vulneració de la normativa de protecció de dades el 2021, un 79% més que l'any anterior. Sumant les denúncies que s'han traslladat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el total pujaria a 685. Malgrat l'excepcionalitat de la pandèmia, l'increment segueix la tendència a l'alça d'anys anteriors. Del total, el 30% dels casos han estat per vulneració del principi de confidencialitat. L'APDCAT va iniciar l'any passat 268 actuacions d'informació prèvia arran de denúncies davant l'autoritat, un 58% més que el 2020, quan van ser 170.

Del total d'actuacions, s'han dictat 84 resolucions que han posat fi a procediments sancionadors –alguns iniciats l'any anterior- i 99 casos s'han arxivat, ja sigui perquè no hi havia infracció o bé perquè aquesta no s'ha pogut acreditar.

Del conjunt de procediments sancionadors resolts l’any 2021, seguint la tendència d’altres anys, la major part està relacionada amb l’àmbit de salut i l’exercici de competències administratives. També destaquen els referits a ensenyament, internet/xarxes socials i recursos humans.

El nombre més elevat d’infraccions declarades en procediments sancionadors finalitzats aquest 2021 tenen a veure, com altres anys, amb la vulneració del principi de confidencialitat. Segueix com a infracció més freqüent la conculcació del principi de minimització. També destaquen les infraccions relacionades amb la manca de licitud, la vulneració del dret d’informació i el principi de transparència, així com les vulneracions vinculades a la seguretat de la informació.

134% més de reclamacions de tutela de drets

Pel que fa a la tutela de drets, el 2021 s’han rebut 155 reclamacions, la qual cosa suposa un increment del 134% respecte al 2020, quan se’n van rebre 66. Pel que fa als procediments resolts, l’APDCAT ha dictat 130 resolucions que han posat fi a procediments de tutela de drets, respecte a les 63 que es van dictar el 2020, amb un augment del 107%.

D’altra banda, des del servei d’atenció al públic s’han atès un total de 1.604 peticions d’informació. El servei està a disposició de qualsevol persona o entitat que vulgui sol·licitar informació, fer constar una queixa o consultar dubtes en relació amb l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. La principal via d’entrada escollida pels usuaris ha estat la del correu electrònic, seguida de la telefònica i, en tercer lloc, la seu electrònica.

Així mateix, l’APDCAT ofereix un servei de consultoria adreçat a persones responsables i encarregades dels tractaments i a les entitats o institucions incloses en el seu àmbit de competència, que volen adequar la seva actuació a la normativa de protecció de dades. Així, es pot demanar assessorament en el moment d'iniciar un nou projecte que tingui impacte en l'àmbit de protecció de dades o en qualsevol altre moment del tractament de dades personals. En aquest sentit, l’any 2021 s’han plantejat 265 consultes, que han donat lloc a múltiples actuacions, una xifra similar a la del 2020.