10 consells de seguretat per protegir-se a internet

L’ús de la xarxa sense riscos demana uns hàbits i comportaments bàsics com actualitzar contrasenyes i programari, i navegar només per llocs coneguts

Categories:

Redacció

Els usuaris poden garantir la seguretat a la xarxa amb als alguns hàbits bàsics
Els usuaris poden garantir la seguretat a la xarxa amb als alguns hàbits bàsics | Pexels

Protegim prou la nostra informació? Què hem de tenir en compte quan utilitzem línies wifi obertes? Preservem la seguretat de tots els aparells que tenim a casa connectats a internet? Segons Josep Jorba, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, “tot i que la seguretat informàtica 100% no existeix, cal adoptar certes mesures per a preservar al màxim la nostra informació”. Amb motiu del Dia Mundial de la Contrasenya, l’expert ofereix un decàleg de consells perquè els usuaris puguin protegir la seva informació i privacitat en diferents dispositius i llocs connectats a internet.

1. Actualitzar les claus

Canviar les contrasenyes periòdicament i no fer servir la mateixa en més d'un lloc. Han de tenir una certa longitud (més de 8 caràcters) i contenir informació alfanumèrica (dígits, lletres i caràcters especials). Cal evitar basar-se en informació personal (DNI, noms d'amics, coneguts, familiars, mascotes, etc.) o utilitzar patrons molt senzills (12345).

Les claus han de tenir més de 8 caràcters, informació alfanumèrica i cap referència a dades personals

2. Comprar en llocs fiables

Fer les compres en línia a proveïdors amb prestigi social després de consultar experiències de clients anteriors. Els llocs web han de ser segurs (fer servir el protocol https://) i estar vinculats a passarel·les de pagament electrònic reconegudes (com ara Visa, Mastercard o Paypal, entre altres). Alhora, cal fer un seguiment del nostre compte corrent per a comprovar els càrrecs de la targeta, o fins i tot avisar el banc perquè comprovi el nostre compte o ens informi respecte de determinats càrrecs.

3. Vigilar amb els correus

Evitar obrir correus electrònics que no vagin a la nostra atenció, especialment si incorporen adjunts, i fugir de tots els que, tot i adreçar-se directament a nosaltres, ens redireccionen a pàgines per a corregir les nostres dades personals o de serveis diversos —especialment les bancàries o administratives.

4. Bloquejar l’accés al mòbil

Als mòbils hi ha tota la nostra vida (comunicacions socials, contrasenyes, accés bancari o serveis, entre altres). Cal protegir bé, amb paraules de pas o patrons, l'accés indegut a aquesta informació. Quan no tinguem el dispositiu durant un període llarg (per exemple, préstec a tercers o reparació en servei tècnic), és convenient restaurar-lo als valors de fàbrica (tant de programari com de dades). Igualment, ens hem d'acostumar a fer còpies de seguretat del nostre dispositiu periòdicament per a minimitzar la pèrdua de dades.

5. Extremar precaucions a les xarxes obertes

En l'accés a xarxes, especialment de línies wifi obertes o compartides, cal minimitzar o evitar l'ús de serveis que comportin la identificació o l'accés a informació personal. Si no es disposa de mecanismes d'encriptació ni de xarxes privades virtuals (VPN), cal evitar utilitzar aquestes xarxes obertes llevat que sigui una simple navegació sense accés a dades personals.

6. Canviar la clau del ‘router’

Protegir les xarxes de casa. Els routers ADSL + wifi moderns són compatibles amb diferents nivells de seguretat: es recomana canviar les contrasenyes per defecte de l'aparell i dels seus serveis, i elevar-ne el nivell de seguretat wifi (a protocols WPA o WPA2, per exemple). En cas d'incidències o baixades de rendiment inexplicables, cal controlar els dispositius connectats a la nostra xarxa per a detectar-hi intrusions, i canviar-ne les contrasenyes i elevar-ne els nivells de seguretat.

Cal canviar la clau del ‘router’ i tenir actualitzat el software de tots els aparells connectats i dispositius

7. Tenir al dia els dipositius domèstics connectats

Vigilar també la seguretat en aparells que s'han incorporat darrerament a internet: televisors, videoconsoles, aparells de reproducció en temps real (streaming) de vídeo o àudio. En aquest cas, cal consultar els fabricants i dur-ne a terme les actualitzacions necessàries.

8. Actualitzar els programaris

Cal actualitzar el software bàsic de l'ordinador, el telèfon mòbil o la tauleta, disposar de les últimes versions de les actualitzacions del sistema operatiu i paquets tipus Office i del programari d'ús general, com ara navegadors i els seus complements (plug-ins), lectors d'arxius en format PDF (per exemple, Acrobat), Java. En general, tots els programes que siguin d'ús habitual, encara que sigui indirecte i no en siguem tan conscients (lectors d'arxius PDF, Java, Flash Player, etc.), han d'estar actualitzats.

9. Deshabilitar els complements no desitjats dels navegadors

Els navegadors acostumen a quedar plens de cercadors o d'utilitats especials que, en alguns casos, recopilen les nostres dades de navegació o senzillament poden ser camins per a introduir virus o programari maliciós (malware) al nostre ordinador. Tots els navegadors inclouen, a les opcions, controls per als complements (plug-ins) instal·lats que permeten desintal·lar o inhabilitar els complements dubtosos. Cal vigilar perquè alguns complements s'hi instal·len com a programes i poden ser difícils de trobar. Per tant, els haurem de desinstal·lar.

Controlar els complements del navegador i eliminar els no desitjats permet evitar l’entrada de ‘malware’

10. Navegació segura

Per afavorir la navegació i les cerques privades s'aconsella, entre altres: activar els modes privats dels navegadors; demanar als cercadors principals (Google i similars) que esborrin les nostres dades (a Google es pot fer mitjançant el tauler de control); avisar les pàgines visitades que no volem ser seguits (els navegadors inclouen opcions Do not track); esborrar i controlar l'ús de les galetes en el navegador per tal que no es recordin les nostres visites ni la nostra activitat en els llocs web que hem visitat.