La tecnologia catalana que millora la sostenibilitat de la maquinària del sector vitivinícola

L’ús de sensors i ‘big data’ permet identificar amb precisió quines zones de la vinya cal compactar, la qual cosa evita l’ús excessiu de vehicles pesants

Categories:

Redacció

El projecte DisMEX del Clúster Vitivinícola Català redueix els costos de compactació del sòl amb la instal·lació de sensors a màquines ja funcionals
El projecte DisMEX del Clúster Vitivinícola Català redueix els costos de compactació del sòl amb la instal·lació de sensors a màquines ja funcionals | Piqsels

La maquinària emprada al sector vitivinicultor suposa un alt cost d’adquisició per als seus professionals, la qual cosa dificulta una transició cap a models més sostenibles. És per això que el Clúster Vitivinícola Català (INNOVI) ha impulsat un projecte que fa servir tecnologies com el big data, l’internet de les coses (IoT), els sensors emeguts o el cloud computing per minimitzar les emissions de CO2 de les eines usades en l’actualitat, de manera que es redueixi el seu impacte mediambiental sense haver de renunciar a l’amortització dels béns.

El projecte, anomenat ‘Digitalització i Sensorització de Maquinària Existent’ (DiSMEX), introdueix una sèrie de sensors a la maquinària ja existent que faciliten les tasques de compactació del sòl, uns procediments que suposen, ara per ara, un sobrecost per a viticultors i cellers. “La compactació del sòl limita molt la rendibilitat del conreu, ja que com més compacte, menys quantitat i qualitat del raïm”, explica el cluster manager d’INNOVI, Eloi Montcada. Els professionals han de fer proves específiques per detectar l’estat del sòl, la qual cosa implica “temps, recursos i generar emissions de CO2 complementàries”. El que possibilita la tecnologia és identificar amb més precisió les zones específiques que necessiten actuació i monitorar millor l’estat de la vinya, la qual cosa estalvia intervencions amb maquinària pesant.

El projecte DiSMEX s’ha realitzat en seu primer testatge a la finca Jean Leon, al Penedès, amb l’ús del sistema d’intel·ligència artificial de WAATIC i l’anàlisi de dades de la companyia E-stratos. D’acord amb INNOVI, aquesta digitalització de la maquinària s’ha aconseguit a un cost reduït, ja que la instal·lació dels sensors no supera els 1.500 euros. “Amb els mitjans tradicionals com el barrinat del terreny, per unes instal·lacions d’una mitjana de 25 hectàrees, això pot suposar un cost superior a 5.000 euros anuals que, amb l’aplicació d’aquesta nova tecnologia, es pot pràcticament eliminar”, asseguren. El projecte ha estat impulsat per ACCIÓ (l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Treball) amb un ajut de 40.000 euros de la línia d’Iniciatives de Reforç de la Competitivitat (IRC).