Els estudiants universitaris de videojocs creixen un 900% en vuit anys a Catalunya

Les dones només representen un 13,7% dels alumnes de desenvolupament de tecnologies interactives al Principat

Categories:

Redacció

Els estudiants de grau són la gran majoria de l'alumnat a Catalunya, però els màsters han guanyat presència en els darrers anys
Els estudiants de grau són la gran majoria de l'alumnat a Catalunya, però els màsters han guanyat presència en els darrers anys | Hitesh Choudhary (Pexels)

Els alumnes d’estudis universitaris relacionats amb els videojocs s’han multiplicat pràcticament per 10 des del curs 2013-14, d’acord amb les dades recaptades per la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya. Enguany, hi ha matriculats un total de 1.385 estudiants de videojocs en les diferents universitats del territori, 1.218 en titulacions de grau i 167 en màsters i postgraus. Aquest creixement es deu, principalment, a l’impuls que han tingut els estudis de grau durant aquest període de temps, en què cada nou curs la xifra pujava diversos centenars d’estudiants.

En aquest sentit, destaca el fet que, el curs 2013-2014, el primer del qual es disposa de dades agregades a Catalunya, hi havia més estudiants de màsters i postgraus relacionats amb videojocs (83) que alumnes de graus (53), però mentre que els primers han mantingut unes xifres consistents durant la darrera dècada, els registres de graus s’han disparat. Això no obstant, cal mencionar que, des del curs 2018-19, la xifra s’ha estabilitzat i fins i tot ha caigut unes desenes d’estudiants, mentre que a partir del curs 2019-20, les titulacions de màster han registrat una lleugera embranzida.

 

L’equitat de gènere, assignatura pendent

Si bé Catalunya cada vegada compta amb més joves formant-se en desenvolupament de videojocs, l’oci electrònic segueix sent un sector altament masculinitzat. Malgrat que la xifra de dones estudiants ha crescut des del curs 2018-19 (142) al 2020-21 (190), aquesta dada només representa un 13,7% de l’alumnat. D’acord amb un informe elaborat per Game Workers Unite España (GWU), el 33% de les treballadores del sector a l’Estat espanyol han patit assetjament a l’entorn laboral, i el 59% ha experimentat almenys un episodi de discriminació.

Actualment, s’imparteixen estudis de videojocs en set de les vuit universitats públiques catalanes (l’única excepció és la Universitat de Lleida) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Diverses d’aquestes organitzacions ofereixen la formació a través de centres adscrits, com és el cas de la Universitat de Barcelona (UB) a través de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI).