Realitat virtual i realitat augmentada: en què es diferencien?

La tecnologia permet crear entorns immersius amb els quals viure en escenaris artificials com si hi estiguéssim vivint en primera persona

Categories:

TERMCAT

La realitat virtual i l'augmentada són dos tipus d'entorns immersius
La realitat virtual i l'augmentada són dos tipus d'entorns immersius | CC0

La realitat virtual i la realitat augmentada, amb les sigles catalanes RV i RA, s’estan convertint en eines fonamentals, ja no només en l’entreteniment, sinó també en àmbits com l’empresarial, l’educatiu o el mèdic. Gràcies als avenços en tecnologia, cada vegada estem més familiaritzats amb aquests termes, però sabem exactament què signifiquen i en què es diferencien?

D’una banda, la realitat virtual és un mètode de simulació per ordinador en què l’usuari, representat per un avatar, té la sensació d’estar immers en l’entorn artificial creat per la simulació. És a dir, permet a l’usuari submergir-se en un espai físicament inexistent. La realitat augmentada, en canvi, és la tecnologia que permet incorporar elements virtuals en una imatge d’un entorn físic en el món real. Així, a diferència de la realitat virtual, la realitat augmentada no substitueix el món real, sinó que hi integra elements. Per a percebre aquests elements i obtenir una major immersió en la realitat virtual, els usuaris fan ús de dispositius perifèrics com, per exemple, el casc de realitat virtual.

Existeixen altres tipus d’entorns immersius a banda de la realitat virtual i la realitat augmentada.